Securityscanners Schiphol mogelijk gevaar voor de gezondheid

Schiphol Plaza/NS on Amsterdam Airport Schiphol.
Image via Wikipedia

Mensen die door de securityscanner gaan, hebben mogelijk een verhoogd risico op kanker. Volgens experts is vervolgonderzoek noodzakelijk.

Amsterdam – De securityscanners die Schiphol heeft gekocht na de mislukte aanslag op eerste kerstdag zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Uit recente wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de straling van de securityscanners veranderingen kan aanbrengen aan de DNA-structuur van het lichaam.  Dit kan een verhoogd risico op kanker opleveren. Volgens dr. Eric van Rongen van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne en stralingsfysicus dr. ing. Gerard Streekstra van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is nader onderzoek nodig voordat dit risico kan worden uitgesloten.

De zestig nieuwe securityscanners zijn van het merk ProVision van het Amerikaanse bedrijf L3Communications. De scanners maken gebruik van zogenoemde millimeter-wavestraling. Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat deze straling niet het lichaam kan binnendringen en zo schade toebrengen aan DNA, zoals röntgenstraling.

Zowel volgens Streekstra als Van Rongen kunnen op basis van de recente onderzoeken nog geen harde conclusies worden getrokken over de mogelijke schade aan de gezondheid. De onderzoeken gaan volgens hen uit van een millimeter-wavestraling met een hogere frequentie dan die van de securityscanners, die een frequentie hebben van ongeveer 0.1 tot 10 Terahertz. Ook gaat het bij de onderzoeken om een langere blootstellingsduur. Maar volgens Streekstra blijkt uit de onderzoeken wel dat de millimeter-wavestraling toch invloed kan hebben op het DNA.

Van Rongen is van mening dat er nog te weinig kennis is over de effecten van millimeter-waverstraling. Hij wijst op een presentatie van de International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP), de instantie die Europese blootstellingslimieten voor straling heeft vastgesteld. In deze presentatie concludeert de ICNIRP dat er te weinig onderzoek is gedaan om de effecten van millimeter-wavestraling vast te stellen.

Schiphol laat desgevraagd weten dat de scanners uitvoerig zijn getest door L3Communications en het onderzoeksinstituut TNO. De onderzoeken kunnen echter volgens Schiphol niet openbaar worden gemaakt met het oog op de veiligheid.  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding meldt dat de inhoud van het TNO-onderzoek uit 2007 niet ingezien mag worden wegens mogelijke schending van de commerciële belangen van L3Communications.

Volgens de woordvoerder van Schiphol kan er op basis van de onderzoeken van TNO en L3Communications echter geconcludeerd worden dat de scanners ‘nul komma nul’ gezondheidsrisico met zich mee brengen. Uit de onderzoeken zou blijken dat de straling die de millimeter-wavescanner uitzendt vele malen kleiner is dan bijvoorbeeld die van een mobiele telefoon.

Volgens Van Rongen zegt dit niet veel, als niet óók duidelijk is wat het blootstellingsniveau van de straling is.  Bij een mobiele telefoon gaat een groot deel van de straling via de antenne van de telefoon de lucht in. Slechts een klein deel komt in het hoofd van de gebruiker terecht. Zonder de onderzoeken van TNO en L3Communications is niet duidelijk hoeveel van de straling in het lichaam terecht komt via de securityscanner, aldus Van Rongen.

Lees hier de recente wetenschappelijke onderzoeken:

How terahertz waves tear apart DNA

Security: Checking People At Airports – With Terahertz Radiation

DNA Breathing Dynamics in the Presence of a Terahertz Field

Terahertz Radiation Increases Genomic Instability in Human Lymphocytes

Klik hier voor de brochure van L3Communications over de ProVision securityscanner.

Reblog this post [with Zemanta]