Vakbonden twijfelen niet aan veiligheid securityscan

Amsterdam Schiphol Airport
Image by: Wikipedia

Vakbonden die het personeel op Schiphol vertegenwoordigen, twijfelen niet aan het oordeel van de luchthaven dat er geen gezondheidsrisico’s kleven aan het gebruik van securityscanners.

Amsterdam- Mensen die werkzaam zijn in het gebied achter de douane op Schiphol, worden sinds drie jaar gecontroleerd met behulp van een securityscanner. Hiermee is het mogelijk om door de kleding ‘heen te kijken’ om op die manier verdachte voorwerpen of vloeistoffen te signaleren.

Dr. Eric van Rongen van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne en stralingsfysicus dr. ing. Gerard Streekstra van het Academisch Medisch Centrum waarschuwen vandaag in deze krant  voor de gezondheidsrisico’s die deze bodyscanner met zich mee zouden kunnen brengen. Zij zeggen dat verder onderzoek noodzakelijk is om een verantwoorde keuze te kunnen maken over het gebruik van de scanner. Een woordvoerder van Schiphol is echter van mening dat de risico’s voldoende zijn onderzocht en de vakbonden vertrouwen op het oordeel van de luchthaven.

Ton Scherrenberg, voorzitter van de Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel is blij met de plannen van minister Ter Horst om de securitycanners zo snel mogelijk op grote schaal toe te passen. “Het gaat om de veiligheid van heel veel mensen en niet in de laatste plaats die van onze leden. Wij staan volledig achter het gebruik van de securityscanners; hoe meer ze gebruikt worden, hoe beter.” De eventuele gevaren voor de gezondheid baren hem geen zorgen. “Als er een gevaar zou bestaan, dan zou Schiphol onze werknemers hier nooit aan hebben blootgesteld. Wij twijfelen niet aan de informatie die Schiphol ons heeft verschaft.” Ook binnen de vakbond FNV staan de gezondheidsrisico’s niet ter discussie. “Er is drie jaar geleden wel wat discussie geweest over de scanners, maar dat ging vooral over de inbreuk op de privacy”, aldus Jan van den Brink, vakbondsbestuurder van FNV Bondgenoten Burgerluchtvaart.

Toen Schiphol drie jaar geleden begon met het gebruik van de securityscanners, werden alle werknemers en vakbonden ervan verzekerd dat er geen enkele reden bestond om te vrezen voor gezondheidsrisico’s. De scanners zijn volgens een woordvoerder van Schiphol uitvoerig onderzocht door de leverancier L3communications. Mathi Bouts, voorzitter van de ondernemingsraad van de KLM vertelt dat de ondernemingsraad destijds geen bezwaar heeft gemaakt tegen het invoeren van de securityscanners. “Wel vonden wij de rapporten over de risico’s destijds niet overtuigend genoeg omdat zij vooral gebaseerd waren op onderzoek van de fabrikant zelf. We zijn akkoord gegaan onder voorbehoud van de uitkomsten van vervolgonderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de straling. We hebben daarna niet meer aangedrongen op het vervolgonderzoek omdat werknemers kunnen kiezen of ze wel of niet door de scanner gaan”, aldus Bouts.

Het is dus niet verplicht om door de scanner te gaan, medewerkers kunnen er voor kiezen om op de ouderwetse manier gecontroleerd te worden. Toch kiezen de meeste werknemers ervoor om door de securityscanner te gaan. “Dat is prettiger voor de werknemers omdat ze dan zeker weten dat ze niet betast worden. Met de ouderwetse poortjes loop je altijd het risico dat het apparaat gaat piepen en dat je volledig gefouilleerd wordt. Dat is erg vervelend voor mensen die dagelijks gecontroleerd worden”, zegt Ton Scherrenberg.

De ondernemingsraad van de KLM zal mogelijk opnieuw aandringen op vervolgonderzoek als de securityscanner verplicht wordt. Mathi Bouts: ”Het is kiezen tussen twee kwaden. Enerzijds wil je dat de veiligheid van de mensen gegarandeerd is, anderzijds wil je dat de gezondheid van het personeel gewaarborgd is.”

Reblog this post [with Zemanta]

Reacties zijn gesloten