Rijk neemt opvang asielzoekers over

Amnesty International Refugee Day Rally - 9
Image by: lewishamdreamer via Flickr

Amsterdam – Zo’n honderd asielzoekers uit de noodopvang in de gemeente Amsterdam zullen de komende twee maanden verhuizen naar opvang van het Rijk.  Tot nu toe hielpen particuliere organisaties deze groep asielzoekers,  met steun van de gemeente. Sinds januari dit jaar is het Rijk voor hen verantwoordelijk.

Het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die nog niet het land uit hoeven, omdat ze bijvoorbeeld een vervolgprocedure zijn gestart, of problemen hebben met hun terugkeer. Ook asielzoekers die om medische redenen niet kunnen vertrekken, hebben sinds 1 januari recht op opvang door het Rijk.

Voor 1 januari verviel het recht op opvang zodra een asielzoeker was uitgeprocedeerd. In Amsterdam zorgden onder andere de Raad van Kerken Amsterdam, het ASKV Steunpunt Vluchtelingen en Vluchtelingenwerk ervoor dat deze asielzoekers niet op straat kwamen te staan. Bij het akkoord van het generaal pardon in 2007 werd afgesproken dat deze gemeentelijke noodopvang zou sluiten per 1 januari 2010. Volgens een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten maken er landelijk ongeveer 750 mensen gebruik van noodopvang.

“Afgelopen maanden zijn we bezig geweest de groep asielzoekers waar het om gaat bij de verschillende organisaties boven water te krijgen,” zegt Simon Bontekoning, beleidsmedewerker Vreemdelingenbeleid bij de gemeente Amsterdam. Nu bekend is wie er recht hebben op opvang van overheidswege, gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) plaatsen zoeken.  Waar ze terecht zullen komen is nog niet bekend. De asielzoekers die om medische redenen of vanwege een vervolgprocedure nog in Nederland zijn gaan naar een asielzoekerscentrum. Degenen die problemen hadden bij hun terugkeer gaan naar het vertrekcentrum in Ter Apel. Bontekoning verwacht dat komende twee maanden alle asielzoekers een plaats zullen krijgen.

De gemeente was ‘niet blij’ met het feit dat ‘mensen die nog niet Nederland uit hoefden op straat werden gezet’. Bontekoning: “De gemeente heeft dan de zorgplicht ze op te vangen, maar eigenlijk is het een taak voor de rijksoverheid.” De Amsterdamse Raad van Kerken, die nu een deel van deze asielzoekers onderdak biedt, is blij met de nieuwe regel. “Opvang is een Rijkstaak. Onze noodopvang was een afwijking,” zegt Ingrid Schippers van de diaconale Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden (WOU). “We hebben de afgelopen tien jaar een soort COA gespeeld. Het was ongelooflijk druk.”

Het COA riep vorig jaar zomer de hulp in van de grote steden, omdat ze een tekort hebben aan plekken. Voor de groep asielzoekers die er nu bij komt zal echter wel plek zijn, laat een woordvoerder desgevraagd weten. “Als justitie heeft gezegd dat mensen recht hebben op noodopvang, moeten wij er voor zorgen dat die er is.”

Reblog this post [with Zemanta]

Reacties zijn gesloten