Veiligheid Noord-Zuidlijn niet gegarandeerd

Aanleg Noord-Zuidlijn
Image By: Shirley de Jong via Flickr

De veiligheid van de Noord-Zuidlijn is nog steeds niet gegarandeerd. De gemeente Amsterdam slaat daarmee eerder advies van de brandweer in de wind. Dit zegt SP-fractieleider Remine Alberts.

Amsterdam – Volgens fractievoorzitter Remine Alberts (SP) is nog steeds weinig veranderd aan de veiligheidsproblemen van de Noord-Zuidlijn. “Zelfs de enquêtecommissie onder leiding van Maurice Limmen (CDA),” die de problematiek rond de Noord-Zuidlijn eind vorig jaar uitvoerig bestudeerde, “heeft geen duidelijkheid omtrent de veiligheid verschaft. We maken ons ernstig zorgen.”

Alberts: “De gemeente gaat tegen het advies van de politie in als het gaat om roltrappen en vluchtroutes. Ik heb herhaaldelijk gewezen op de veiligheid. ‘U moet niet zoveel paniek zaaien’, krijg ik dan te horen. Blijkbaar moet er eerst een kalf verdrinken, om achteraf te kunnen zeggen: zie je wel.”

Veiligheidsrisico’s

In september 2001 verscheen in dagblad Trouw al een artikel over de gevaren die zouden ontstaan bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De twee belangrijkste bezwaren betroffen de roltrappen in de metrostations en de vluchtroutes in de tunnels.  Omdat er tussen de straat en de lager gelegen metrostations alleen maar roltrappen worden geplaatst, en geen trappen, zou het negentien minuten duren om iedereen te evacueren in geval van brand. De wettelijk bepaalde maximale ontruimingstijd bedraagt vijftien minuten.

De gemeente wilde bovendien in de tunnels tussen de stations om de 350 meter een vluchtroute aanleggen. De brandweer adviseerde een vluchtroute om de zestig meter.  Als de gemeente haar plan toch zou uitvoeren, zouden er mogelijk honderden doden vallen bij het uitbreken van een brand, aldus de brandweer.

Toenmalig verantwoordelijk wethouder Geert Dales (VVD) schreef in reactie hierop dat uit het artikel in Trouw zou blijken dat: “De gemeente Amsterdam willens en wetens de brandveiligheidsregels aan zijn laars [zou] lappen.” Volgens Dales ontbrak “iedere grond voor deze aantijgingen”.

Bouwkundig expert Endre Horvat had in 2000 echter ook al een rapport geschreven, in opdracht van de brandweer. Uit het rapport bleek dat de brandveiligheid van de Noord-Zuidlijn te wensen over liet. Horvat sprak zich eind vorig jaar weer uit tegenover de enquêtecommissie. Volgens hem zou de gemeente Amsterdam de deskundigheid missen voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn.

Gevoelig onderwerp

Zowel de brandweer als bouwkundig deskundige Horvat zijn niet bereid tot het geven van commentaar. “Ik praat daar niet meer over,” zegt Horvat. “Ik heb mijn laatste zegje tegenover de enquêtecommissie gedaan, dat was zeer duidelijk.”

Jeroen Man, voorlichter van de Amsterdamse brandweer, laat weten dat de Noord-Zuidlijn “zo’n gevoelig onderwerp is, dat de woordvoering volledig aan het projectbureau Noord-Zuidlijn is overgedragen. Wij mogen er niets over zeggen.”

Het was voor projectbureau Noord-Zuidlijn, dat onder de verantwoordelijkheid staat van wethouder Hans Gerson (PvdA), niet mogelijk om voor het weekend te reageren op de mogelijke onveiligheid van de Noord-Zuidlijn.

Reblog this post [with Zemanta]