Column: Koude Kamervragen

DSCF4499De één wacht smachtend op een Elfstedentocht, de ander vervloekt de winter en  droomt van tropische oorden. Een serie columns over de winter.

“Bent u bekend met het feit dat er al drie weken winters weer is in grote delen van Europa, waaronder ook Nederland?” VVD Kamerlid Neppérus stelde op 6 januari Kamervragen aan milieu minister Cramer. De partij werd door de aanhoudende kou aan het twijfelen gebracht over de opwarming van de aarde en hoopte die twijfel over te kunnen brengen aan de minister. Het is toch koud? Wat nou opwarming? Het beleid dat erop gericht is om de klimaatverandering tegen te gaan en jaarlijks honderden miljoenen euro’s kost, zou best wel eens overbodig kunnen zijn, zo hoopt de VVD. Neppérus eiste een onderzoek.

De barre weersomstandigheden die Nederland deze winter in haar greep houdt, vormen een enorme inspiratiebron voor het stellen van Kamervragen. Niet alleen de VVD, ook de PVV ziet de sneeuw en vrieskou als legitieme redenen om te twijfelen aan het klimaatprobleem.

“Bent u bereid alle uitgaven met betrekking tot het klimaatbeleid stop te zetten?”vroeg De Mos van de PVV op 15 januari aan minister Cramer. Hij stelde zijn vraag naar aanleiding van een artikel in dagblad de Spits, waarin staat dat de winterse kou geen toeval is. Volgens wetenschappers zou er sprake zijn van een ‘mini ijstijd’. Een van die wetenschappers is professor Mojib Latif, lid van het IPCC, de VN-organisatie die de voorspellingen maakt over de opwarming van de aarde.

Zelfs de Spits was scherp genoeg om in het artikel op te nemen dat de IPCC wetenschappers wel degelijk van mening zijn dat het broeikaseffect bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dit detail had PVV-er De Mos blijkbaar over het hoofd gezien. Hij concludeert uit het artikel dat het uitgangspunt dat de mens schuldig is aan de opwarming van de aarde, op losse schroeven is komen te staan. Het Kamerlid vindt het daarom ‘hoogst onverantwoordelijk’ om nog langer belastinggeld uit te geven aan het tegengaan van klimaatverandering.

Zelf is Professor Mojib Latif niet blij met de ongevraagde aandacht voor zijn onderzoeksresultaten. In de Britse krant the Guardian legt hij uit dat hij geen moment twijfelt aan het feit dat de mens schuldig is aan het opwarmen van de aarde en dat veranderende weersomstandigheden los gezien moeten worden van opwarming of afkoeling van de aarde. Hij betreurt het feit dat zijn woorden misbruikt worden voor de doeleinden van sceptici.

Of PVV Kamerlid De Mos the Guardian leest, is de vraag. Latifs uitspraken weerhielden hem er in ieder geval niet van deze week opnieuw Kamervragen te stellen over het onderwerp. Ditmaal in de vorm van een boekrecensie. “Indien het boek ‘Climategate, The CRUtape Letters’, een spannende thriller over Climategate, nog niet in uw bezit is, mag ik u het boek dan cadeau doen?” aldus de vraag van het Kamerlid aan Cramer. In het boek worden uit hun verband getrokken e-mails gepresenteerd als bewijs voor de theorie dat er geen klimaatprobleem bestaat.

Het is te hopen dat de winter snel tot een einde komt om plaats te maken voor een broeiend hete zomer. Dat zal ‘kritische’ Kamerleden er wellicht toe aanzetten echt relevante Kamervragen te stellen aan Cramer alvorens zij in december naar de zestiende VN klimaattop in Mexico vertrekt.

Reblog this post [with Zemanta]

Reacties zijn gesloten