Wedstrijd Layar zorgt voor verwarring

Layar app for iPhone showing Wikipedia entries...
Image by DanieVDM via Flickr

Amsterdam – Alle begin is moeilijk. Dat ondervond ook Maurice Groenhart, projectmanager bij Layar. Het Amsterdamse bedrijf schreef een wedstrijd uit voor softwareontwikkelaars. “Het was de eerste keer. We dachten, ‘leuk, een wedstrijd’.” Twee vrijwel identieke inzendingen zorgden echter voor de nodige verwarring.

Het baanbrekende concept van Layar geniet internationale bekendheid. De gelijknamige applicatie legt een informatielaag over het camerabeeld van een mobiele telefoon. Pictogrammen geven aan waar zich bijvoorbeeld een restaurant of café bevindt, of welke huizen er te koop staan. Doel van de wedstrijd was om softwareontwikkelaars actief te laten nadenken over de mogelijkheden.

In totaal kwamen er 62 inzendingen binnen. Hieruit werden de zeven concepten gekozen die het best bij de toepassing pasten. Internetgebruikers konden stemmen op het idee dat hen het meest aansprak.

De 29-jarige Amsterdammer Sander van Knippenberg stuurde drie verschillende ideeën in. Eén hiervan werd aan de internetgebruikers voorgelegd. Omdat het Van Knippenberg niet duidelijk was om welk idee het ging, nam hij contact op met Layar. “Ik zag mijn idee om Second Life te integreren in Layar op de website staan, maar de bewoording was iets anders.” Groenhart bevestigde dat het inderdaad deze inzending betrof.

Het idee behaalde met ruim de helft van de stemmen een ruime overwinning. In een nieuwsbrief werd de naam van de winnaar, die een Android telefoon naar keuze uit mocht zoeken, bekend gemaakt: Wayne Feltham. Van Knippenberg nam direct contact op met Groenhart.

“Het Second Life idee van Sander hebben wij nooit ontvangen,” aldus Groenhart. “We hebben een fout gemaakt, en daarvoor onze excuses aangeboden. Met wat onderzoek had hij kunnen zien dat het niet om zijn inzending ging. Wayne beschrijft zijn idee veel uitvoeriger. Het kan toevallig zijn, twee keer dezelfde inzending, maar ik vind het raar.”

Van Knippenberg gaat niet akkoord met de dinerbon die Layar ter compensatie aanbiedt. “Ik heb ontzettend veel reclame voor het idee gemaakt waarvan ik dacht dat het van mij was. Daardoor hebben er heel veel mensen gestemd.” Feltham zegt net als Groenhart dat hij zijn overwinning toch echt aan zijn eigen promotieacties te danken heeft.

Ondertussen spuit Van Knippenberg zijn gal op internet. Bang voor imagoschade is Groenhart niet. “Het is een uitzonderlijk geval. We hebben onze excuses aangeboden. Volgens mij zijn het vooral zijn vrienden die erop reageren.”

Hoe dan ook, een leermoment. Groenhart zorgt de volgende keer voor “waterdichte terms and conditions”.

Reblog this post [with Zemanta]