Gezellig carnavallen in Amsterdam

Installatie van Prins Pieter de Tweede
Installatie van Prins Pieter de Tweede

Carnaval in Amsterdam? Kan dat?
“Ja!”, zeggen de mannen van carnavalsvereniging De
Geuzenkneuters. NAP sprak met de secretaris.

Amsterdam – Henk van der Ploeg (56) is al “een jaar of acht á negen” secretaris van de carnavalsvereniging De Geuzenkneuters. In het dagelijks leven is hij opticien, maar daarnaast is hij druk bezig met het organiseren van carnaval in Geuzenveld-Slotermeer. Vlak voor een oogmeting vertelt hij over het 33-jarig jubileum van De Geuzenkneuters. Van der Ploeg vindt het jammer dat er zo veel Amsterdammers naar het zuiden trekken om carnaval te vieren. Boven de rivieren is carnaval ook leuk. “Niet zo massaal en uitbundig als in Brabant, maar toch heel gezellig.”

Veel mensen in Amsterdam weten niet echt wat carnaval inhoudt. Kunt u het ons uitleggen?

Mensen denken altijd dat het alleen maar hossen en drinken is. Kroeg in, kroeg uit. Maar het is veel meer dan dat. Het is iets wat je beleeft, maar wat dat dan precies inhoudt is moeilijk uit te leggen. We zijn er eigenlijk het hele jaar mee bezig. Er komt veel bij kijken hoor. Veel mensen begrijpen dat niet, die denken dat carnaval alleen in het weekend is. Ik kan er ook geen vrij voor krijgen, dus ik heb het de laatste tijd erg druk. De dansmariekes moeten oefenen, de versieringen moeten worden gemaakt en er wordt een thema bedacht. Dit jaar is dat ‘Maskerade kleurt carnaval’.

Op elf november is Prins Pieter de Tweede geïnstalleerd. Wat is hij allemaal van plan?

We hebben dit jaar ons 33-jarig jubileum gevierd in theater de Meervaart, dat was een groot feest. Verder gaan we in de periode voor carnaval altijd op bezoek bij bejaardentehuizen. Gisteren waren we bijvoorbeeld in het Dr. Sarphatihuis. Daar hebben we de rolstoel polonaise gedaan. Het is heerlijk om die mensen een leuke tijd te bezorgen. Als je ziet hoeveel plezier ze hebben, word je daar zelf ook blij van.

Zaterdag is dan het grote carnavalsfeest in de aula van de P.J. Troelstraschool. Die is voor de gelegenheid omgetoverd tot de Leutburcht van De Geuzenkneuters.

Dat klinkt allemaal heel gezellig, maar kunnen de Amsterdammers wel feesten zoals de Brabanders en Limburgers dat doen?

Ja natuurlijk. Het is een heel hardnekkig beeld dat ze alleen beneden de rivieren carnaval kunnen vieren, maar dat klopt niet. Carnaval in Mokum heeft een lange geschiedenis. Bekende Nederlanders zoals Sugar Lee Hooper en Donald Jones zijn hier stadsprins geweest. Er waren ook carnavalsoptochten dwars door de stad, met praalwagens en alle toeters en bellen die erbij horen. Op het Rembrandtplein werden die dan welkom geheten door de burgemeester en prins carnaval. Dat is helaas niet meer.

Dat carnaval oorspronkelijk uit het zuiden komt, dat klopt. Onze vereniging is in 1977 ook gestart door iemand uit Brabant. Van de elf vrienden die met De Geuzenkneuters begonnen, wisten maar twee mensen wat carnaval betekende. Inmiddels hebben we bijna 100 leden en zijn we een gezellige vereniging. Kijk, de een is lid van een voetbalvereniging en die gaat twee keer in de week trainen en ik ben lid van de carnavalsvereniging en ik oefen een keer in de week in de boerenkapel. Ik doe het slagwerk voor ‘de Boeren 5’.

Het gevoel dat carnaval leuk en gezellig is waait steeds verder naar boven. Er zijn zelfs carnavalsverenigingen in Friesland en Groningen.

Toch houden veel carnavalsverenigingen in Amsterdam geen stand. Waar ligt dat dan aan?

Ja, het zijn moeilijke tijden voor het verenigingsleven. Dat geldt niet alleen voor carnavalsverenigingen, ook voetbalverenigingen hebben te maken met teruglopende ledenaantallen. Van de meer dan twintig carnavalsverenigingen uit Amsterdam zijn er maar een paar overgebleven.

Het is tegenwoordig veel te moeilijk om een vergunning te krijgen voor optochten en feesten buiten. Waarom dat is, weet ik niet. Dat moet je maar aan de ambtenaren van de gemeente vragen.

Vrijdagavond begint het carnaval echt. Wat gaat er dan gebeuren?

Dan krijgt Prins Pieter de Tweede de sleutel van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer uit handen van de stadsdeelvoorzitter. Dan regeren wij tot dinsdagnacht over het stadsdeel. Prins Pieter de Tweede zwaait hier dan de scepter.

Gaan de bewoners van Geuzenveld- Slotermeer, die geen lid zijn van de vereniging, daar nog iets van merken?

Nee, niet echt. Ze zullen er wel iets over lezen in de krant, denk ik. We hopen dat er daardoor meer mensen naar de feesten komen. Zo proberen we  jonge mensen aan te trekken die het carnaval de komende jaren kunnen voortzetten.