Wilders moet kunnen

Wilders 1
Image by ANS-online via Flickr

De rechtszaak tegen PVV-voorman Geert Wilders is door de Amsterdamse rechtbank voor ‘onbepaalde tijd’ uitgesteld. NAP blikt vooruit met mr. dr. Klaas Rozemond, hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit (VU).

Amsterdam – PVV leider Geert Wilders heeft moslims beledigd en opgeroepen tot haat en discriminatie. Zo luidt de aanklacht van de officier van justitie. Het proces dat zal volgen is uniek, niet op de laatste plaats omdat het een rechtszaak tegen een politicus betreft. Mr. dr. Klaas Rozemond (49), hoofddocent strafrecht verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, geeft zijn visie op dit bijzondere proces en de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de uitspraak.


Beledigen van moslims
“Als je mensen vrij laat dan ontstaat een debat waarin er ruimte is voor een mening van iedereen”, meent mr dr. N… Rozemond. “Een mening wordt pas schadelijk, als deze niet te bestrijden is. Dat is in de zaak Wilders niet het geval, iedereen kan zeggen: ‘dit is onzin’. Dat geldt ook voor de vergelijking die Wilders maakt tussen de Koran en Hitler’s Mein Kampf. Het is een mening die onderdeel uitmaakt van het publieke debat en daarom volkomen legitiem.”

Parlement en publieke ruimte
Een Nederlandse parlementariër kan nietworden vervolgd voor uitspraken die hij doet binnen het parlement. De uitlatingen waarvoor Wilders terechtstaat, deed hij dan ook in landelijke dagbladen, zoals De Volkskrant, De Pers en op het internet. Rozemond vindt het vreemd dat in de huidige maatschappij, iemand in het parlement alles mag zeggen, terwijl hij kan worden vervolgd als hij zijn woorden een minuut later herhaalt tegenover een journalist. “In mijn ogen is elke uitspraak geoorloofd zolang die onderdeel uitmaakt van het publieke debat. Wanneer iemand met folders en posters een bewuste haatcampagne onderneemt, is het een ander verhaal. Maar dat heeft Wilders niet gedaan.”

Dat een grote groep mensen zich door deze uitspraken gediscrimineerd voelt, is volgens Rozemond geen reden om ze juridisch aan te vechten. “Het strafrecht moet zich in mijn ogen niet bemoeien met een discussie die wordt gevoerd in kranten. In de keurige Volkskrant moet een dergelijk onderwerp behandeld kunnen worden, ook als een standpunt absurd of extreem is. Ik hoop dan ook dat de Amsterdamse rechtbank zal oordelen dat de uitlatingen van Geert Wilders gewoon moeten kunnen in een normale democratie.” Maar of de rechtbank dit in de Nederlandse democratie zal toestaan is nog onzeker. “Dat is juist het verontrustende aan dit proces.”

Discriminatie en haat
Ook de film Fitna wordt in de aanklacht tegen Wilders uitgebreid behandeld. De film zou moslims discrimineren en aanzetten tot haat tegen islamieten. Hoewel Fitna de Islam  als een moordlustige religie neerzet, vindt Rozemond dit ook geen reden om Wilders te berechten: “Fitna is op internet gezet, mensen kunnen zelf beslissen of ze ernaar kijken. Ook dit maakt onderdeel uit van de vrijheid van meningsuiting die voor elke burger geldt, dus ook voor Geert Wilders. Zolang hij niet bij moskeeën en asielzoekerscentra gaat staan om de bevolking tegen moslims op te zetten, is er volgens mij geen grond om hem te vervolgen.”

Toch heeft advocaat Gerard Spong, samen met een aantal bekende Nederlanders, de rechtszaak aangespannen. Rozemond: “Misschien voelen bepaalde mensen zich gekwetst en willen ze Wilders via de rechterlijke macht een halt toeroepen. Maar een veroordeling zou alleen maar averechts werken. Door Wilders beperkingen op te leggen, maak je hem alleen maar populairder. Het zou ook kunnen zijn dat Spong en zijn groep willen weten waar de juridisch grenzen precies liggen van wat je wel en niet kan zeggen. Wat dat betreft is het een hele interessante en belangrijke zaak.”

Reblog this post [with Zemanta]