'Geen 3D voor Nederland'

Interview met Marc van Warmerdam

Amsterdam, 7 jan – Bioscopen hebben een succesvol jaar achter de rug, bleek dinsdag 4 januari uit de jaarcijfers van de filmbranche. Vooral 3D films deden het goed, de Nederlandse films droegen echter minder bij dan vorig jaar. Marc van Warmerdam, deze week aangetreden als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Speelfilmproducenten (NVS), geeft commentaar.

warmerdam
Foto: Marc van Warmerdam

Wat gaat u veranderen bij de NVS?
Mijn eerste taak is zorgen dat de vereniging groter en sterker wordt. De NVS heeft nu ongeveer 25 leden, dat zijn vooral producenten van lange speelfilms. Er zijn er nog een tiental die niet lid zijn. Doel één is om hen mee te krijgen. Doel twee is om ook andere producenten, van bijvoorbeeld documentaires, bij de vereniging te betrekken.

Waarom zijn die nog niet lid?
De vereniging richtte zich eerst alleen op producenten die regelmatig grote speelfilms produceren. Daar moet verandering in komen. Mensen die minder of kleinere films produceren moeten ook lid kunnen worden. Geld vormt voor veel mensen een drempel. Een vast lidmaatschap kost zo’n 2,5 duizend euro per jaar, plus een variabele contributie die gebaseerd is op de omzet die je maakt. Dat kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per jaar per productiebedrijf.

Hoe gaat u ze overhalen?
Door hen duidelijk te maken wat het nut en de noodzaak is om wel lid te zijn. Het is belangrijk dat je een stevige organisatie hebt die volwaardig kan onderhandelen met alle andere partijen. Of die andere partij nou de politiek is, de bioscopen, de distributeurs of de crew. Ook als er geen crisis zou zijn. Verder gaan we kijken of voor minder draagkrachtige producenten een goedkoper lidmaatschap mogelijk is.

Bent u tevreden met de jaarcijfers?
In grote lijnen ben ik er niet ontevreden over. Het schort nog aan de publieke opkomst bij de kleinere, artistieke films. Dat vind ik zorgelijk. De film Joy trok bijvoorbeeld minder dan vijfduizend bezoekers. Dat is voor een Gouden Kalf-winnaar wel heel erg weinig. Misschien zijn deze films te weinig bekend bij het publiek. De plek waar de films draaien kan ook van invloed zijn. Of het publiek is gewoon niet geïnteresseerd. Maar het positieve eraan is dat er volgens mij veel te winnen valt. Als we bij deze films de boel omhoog weten te krikken draagt dat positief bij aan de bioscoopcijfers.

De bijdrage van Nederlandse films aan de bioscoopcijfers is dit jaar wel minder geworden.
Ja, dat verschilt per jaar. Je bent altijd afhankelijk van een paar hits. Dat is het ene jaar wat meer dan het ander. Volgend jaar zouden we eigenlijk weer een paar procent omhoog moeten.

Denkt u dat 3D toekomst heeft voor de Nederlandse film?
Er is veel vraag naar. Maar bijna alle 3D films zijn hele dure producties, die in Nederland nauwelijks te realiseren zijn. Ik denk niet dat het de komende paar jaar zo urgent is dat Nederlandse producenten 3D-films gaan maken. We zijn voor een deel afhankelijk van fondsen. Dan ga je niet je geld op één of twee films zetten. Dat is alleen maar mogelijk in coproducties met het buitenland.

Is dat ook met de eerste Nederlandse 3D-film Amphibious gedaan?
Dat zou ik niet weten. Ik weet veel meer niet dan wel, zoals de meeste mensen.

Maar u zit wel al lang in de filmwereld.
Ja, maar dat is zijdelings. Mijn hoofdberoep is directeur bij muziektheatergezelschap Orkater. Ik produceer wel de films van mijn broer Alex. Maar ik ben niet 100 procent op de hoogte. Dat is ook niet de taak van een voorzitter. Ik moet de boel een beetje bij elkaar houden. In veel sectoren neemt men zelfs een zogenoemde buitenvoorzitter, die helemaal niet uit het vak komt en daarom meer afstand heeft. Als je er middenin zit, ben je vaak direct belanghebbende. Ik denk dat men daarom ook wel blij is met mij als voorzitter, omdat ik een soort verkapte buitenvoorzitter ben.

Maar u blijft wel produceren?
Ja. Mijn broer Alex heeft net een nieuw script afgeleverd. Ik ga me storten op de financiering daarvan, zodat we volgend jaar kunnen draaien. De film heet Camiel Borgman. Waar de film over gaat, ga ik nog niet zeggen.

Maakt u zich zorgen over piraterij, het illegaal downloaden van films?
Ja. Mijn eigen zoon zit met zijn vrienden films illegaal te downloaden. Terwijl hij weet dat zijn vader een film maakt waarvoor hij met moeite het geld bij elkaar krijgt en waar hij amper een cent aan verdient. Maar het downloaden gaat te gemakkelijk. Vanuit de politiek moeten er nu echt maatregelen getroffen worden.

Dan zou u uw zoon dus ook moeten bestraffen?
Ja. Hij woont niet meer thuis. Anders zou ik hem ervan langs geven.