Twee Amsterdamse ziekenhuizen voldoen niet aan norm blaaskankerbehandeling

_M100085c Tiel Rivierenland
Image by maar10 fotografie via Flickr

Amsterdam, 27 jan – Twee Amsterdamse ziekenhuizen voldoen niet aan een van de nieuwe kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU). De richtlijn betreft het minimumaantal blaasverwijderende operaties die jaarlijks in ziekenhuizen worden uitgevoerd.

Van de NVU moeten ziekenhuizen minimaal tien invasieve blaaskankeroperaties – waarbij de blaas van de patiënt wordt verwijderd – per jaar uitvoeren. Volgens gegevens van het programmabureau Zichtbare Zorg, verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, voldoen in Amsterdam drie ziekenhuizen vooralsnog niet aan deze norm. Het betreft het Slotervaart Ziekenhuis en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het derde Amsterdamse ziekenhuis, het BovenIJ Ziekenhuis, zegt al enige tijd te zijn gestopt met het uitvoeren van deze operatie.

“We hebben deze norm geformuleerd naar aanleiding van het rapport ‘Kwaliteit van Kankerzorg’ van de KWF Kankerbestrijding“, zegt uroloog Paul Kil, namens de NVU. De kans op sterfte na een blaasverwijderende operatie is vijf keer groter in ziekenhuizen die deze operatie jaarlijks vijf keer of minder uitvoeren dan in ziekenhuizen waar deze operatie jaarlijks vaker dan tien keer plaatsvindt. Zo meldt het rapport. “Het is wetenschappelijk bewezen dat de kans op sterfte na zo’n complexe operatie aanzienlijk afneemt in ziekenhuizen die per jaar meer dan tien van deze operaties uitvoeren,” aldus Kil.

Het AMC verrichtte in 2010 vier blaasverwijderende operaties . “Wij voeren een heel palet aan behandelingen uit, daarin moeten wij keuzes maken. Er zitten nu eenmaal grenzen aan de capaciteit van de O.K. en onze financiele middelen”, aldus een woordvoerder van het AMC.

De bevindingen van de NVU zijn overgenomen door CZ Zorgverzekeringen. Samen met de NVU en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten stelt CZ nu een eigen kwaliteitsnorm op voor de behandeling van blaaskanker. Op basis van deze norm zal CZ besluiten wel of niet een contract aan te gaan met ziekenhuizen voor blaaskankeroperaties. “Wij sluiten ons graag aan bij de urologen”, aldus een woordvoerder van CZ. “Ook wij zullen de minimale norm van tien operaties hanteren.”

CZ verwacht in het voorjaar met een definitieve lijst van ziekenhuizen te komen waarvan het contract niet zal worden verlengd. Het is nog onduidelijk of de twee Amsterdamse ziekenhuizen hierop komen te staan. “Daar kunnen we nu nog geen uitspraak over doen”, aldus de woordvoerder.

De zorgverzekeringsmaatschappij kwam eerder met een eigen kwaliteitsnorm voor borstkankeroperaties. Op basis daarvan werd het contract met vier ziekenhuizen niet verlengd, waaronder het Slotervaart Ziekenhuis die een kort geding tegen CZ aanspande. Deze norm was vastgesteld zonder samenspraak met patiëntenorganisaties en chirurgenverenigingen.

Het Slotervaart Ziekenhuis wilde NAP Nieuws niet te woord staan betreffende deze kwestie.

Enhanced by Zemanta