Stadsdeelraad voor behoud Kleiburg

Kleiburg in de jaren zeventig. Foto: Bijlmer Museum
Kleiburg in de jaren zeventig. Foto: Bijlmer Museum

Amsterdam, 4 feb –De klassieke Bijlmerflat Kleiburg moet niet worden gesloopt. Alle politieke partijen van Amsterdam Zuidoost waren het daar gisteren tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling over eens. René Grotendorst, voorzitter van de Raad van Bestuur van woningbouwvereniging Rochdale, maakte echter duidelijk dat sloop nog steeds een optie is.

Rochdale schat de renovatiekosten van de zwaar verwaarloosde flat op 70 miljoen euro. De woningbouwvereniging heeft grote financiële problemen en zegt dit bedrag niet te kunnen opbrengen. Begin januari maakte Rochdale bekend Kleiburg te van de hand te willen doen voor het symbolische bedrag van één euro, op voorwaarde dat er een serieus renovatieplan zou worden gepresenteerd. Er hebben zich ruim tachtig partijen gemeld.

Rochdale selecteert nu in overleg met het stadsdeelbestuur de vier meest haalbare voorstellen. Toch denkt Grotendorst dat het niet makkelijk zal zijn om een serieuze koper te vinden. “De noodzakelijke renovatie is ingrijpend en kostbaar. Bovendien gaat het slecht met de woningmarkt.” Rochdale is eigenaar van de flat en maakt uiteindelijk de beslissing.

De gemeenteraad is tegen sloop. Sloop betekent dat er zeker vijf jaar geen gebouw staat en de buurt verandert in een “troosteloos gebied”, zei Elly van den Brink (SP). Ook Radboud van Casteren (VVD) is voor behoud van de flat, op voorwaarde “dat het een goed gebouw wordt, waar goed gewoond kan worden.” D66 en GroenLinks benadrukten de stedenbouwkundige waarde van Kleiburg. Zij sloten zich aan bij de zorgen die zijn geuit door Erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Bijlmer Museum. Kleiburg is een “vrij gaaf behouden stuk van de klassieke Bijlmer” en “een goede illustratie van de sociale en stedenbouwkundige idealen die aan onze wijk ten grondslag liggen”, zei David Lindenaar (GroenLinks).

Verschillende raadsleden  vroegen zich af waarom Rochdale niet eerder in het onderhoud van de flat had geïnvesteerd. Ook waren er twijfels  over de begroting van Rochdale: de Bijlmerflat Grubbehoeve is bijvoorbeeld voor slechts 20 miljoen euro gerenoveerd. SP wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of sloop in strijd is met het bestemmingsplan. GroenLinks wees erop dat Rochdale in november 2009 nog een intentieverklaring had ondertekend voor het behoud van het de flat. Waarom is Rochdale zo snel van mening veranderd.

Grotendorst bleef het antwoord op deze vragen grotendeels schuldig. Stadsdeelwethouder Emile Jaensch (Ruimtelijke Ontwikkeling, VVD) beloofde erop terug te komen tijdens de volgende commissievergadering op 7 april. Dan worden ook de plannen van de vier geselecteerde mogelijke kopers gepresenteerd. Ook beloofde Jaensch een berekening van de geschatte renovatiekosten te laten maken door een onafhankelijke partij. Maar het laatste woord ligt bij Rochdale. Grotendorst: “We onderzoeken de mogelijkheden voor behoud van de flat, maar sloop blijft een optie.”

Enhanced by Zemanta