Coupeuropleiding krijgt buurtfunctie

Amsterdam, 9 feb – In maart start de ‘Meesteropleiding Coupeur’ in de Jan Maijenstraat in stadsdeel West. Naast het opleiden van deelnemers tot professionele kostuummakers, moet de opleiding zich volgens stadsdeel West ook gaan richten op de buurtbewoners.

Het gebouw in de Jan Maijenstraat waar de coupeuropleiding wordt gevestigd
Het gebouw in de Jan Maijenstraat waar de coupeuropleiding wordt gevestigd. Foto: Meesteropleiding Coupeur.

Volgens de woordvoerder van Abdeluheb Choho, portefeuillehouder Kunst en Cultuur van stadsdeel West, is het de bedoeling om werkloze vrouwen en mannen in het stadsdeel voor een betaalbaar bedrag een cursus kleermaken aan te bieden. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend. “En daarnaast kunnen deze mensen gebruik maken van het netwerk van de opleiding om snel aan een baan te komen. Er bestaat namelijk een groot tekort aan kostuummakers.”

De opleiding wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd uit Vogelaargelden – geld voor projecten in 40 Nederlandse probleemwijken – op voorwaarde dat ze zich ook gaan richten op de buurt. “Ze hebben 80.000 euro subsidie uit deze gelden gekregen, dat bedrag is bedoeld om de school in de opstartjaren te ondersteunen”, aldus de woordvoerder van Choho.

Stadsdeel West wil meer creatieve ondernemers aantrekken om in de buurt te komen werken. De woordvoerder van Choho denkt dat dit de buurt levendiger maakt en werkgelegenheid kan creëren.

Stijntje Scheurs, coördinator van de communicatie voor Meesteropleiding Coupeur, laat weten dat er al ideeën zijn over hoe ze kunnen bijdragen aan de levendigheid van de buurt. “Wij willen inderdaad cursussen gaan aanbieden, maar ons eerste doel is om de opleiding zelf draaiende te krijgen. Op dit moment heeft de opleiding tien deelnemers.”

In de Van Galenbuurt, waar de Jan Maijenstraat onder valt, lag het werkloosheidspercentage met 9,4 procent in 2010 boven gemiddeld in vergelijking met de andere stadsdelen, zo blijkt uit gegevens van de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S).