Problemen met contributie verhogen druk voor voetbalverenigingen

Volgens stadsdeelwethouder Ronald Mauer (D66) heeft de gemeente geen probleem met een vereniging die één veld goed gebruikt en met hun contributie de huur kan betalen. “Dat is prima. Maar ik denk dat de toekomst toch ligt bij grotere verenigingen, die makkelijker financieel het hoofd boven water kunnen houden.” Hij erkent dat er een “bepaalde druk” is bij het uitvoeren van de plannen. “Als het enigszins kan, wordt er samen met de club naar gekeken. Het is aan de verenigingen zelf om er voor te zorgen dat zij de financiën en organisatie op orde hebben. Maar ik kan niet ontkennen dat we willen dat verenigingen meewerken aan hoe wij het sportpark gaan managen.”

Menso de Maar (42) neemt de taak van Jaap Vos over. Hij is de directeur-bestuurder van Stichting Sportpark De Eendracht, de stichting die sinds 1 juli namens het stadsdeel het sportpark exploiteert. Hij heeft anderhalf jaar de tijd. “Dat is niet zo heel veel tijd om initiatieven te ontplooien. Maar het stadsdeel kan beslissen of de pilot na januari 2014 met een jaar wordt verlengd.”

Een jongen van zestien komt de bestuurskamer van Real United binnenlopen. De jongen is een trainer van de pupillen en hij vertelt Benzerrouk dat een van de pupillen net een andere sloeg. “Die jongen wordt zo gestraft”, zegt Benzerrouk. “Maar die andere ken ik, die lokt het ook vaak uit.” Benzerrouk, een 40-jarige ondernemer, is als voorzitter net zo fanatiek als dat hij was als speler bij de club KBV, Kampioen Bij Volharding. Hij moest op zijn 22e stoppen omdat hij last had de ziekte van Bekhterew, een vorm van reuma waardoor hij aan twee nieuwe heupen moest. “Maar ik ben een voetbaldier. Ik heb in mijn hele jeugd maar één training gemist. Zo ben ik nog steeds.” Hij heeft veel plannen voor de club: “Wij willen vanaf februari aan huiswerkbegeleiding gaan doen, wij willen de ouders erbij betrekken en wij willen de grootste vereniging van Nieuw West worden.” Hij is van plan om volgend seizoen met seniorenteams te beginnen. “Als het aan mij had gelegen, hadden we nu al vijf seniorenteams en acht zaalvoetbalteams.” Waarom die naam, Real United? “Dat is een stukje liefde. We hebben de kinderen laten kiezen.” Buiten zijn die kinderen aan het trainen. Een van hen komt stralend bij Benzerrouk aankloppen, om te vertellen dat hij een penalty gescoord heeft.