Voorstel PvdA tot schrappen woord ‘allochtoon’ lijkt bij voorbaat kansloos

PvdA: " Het woord allochtoon is een container begrip "
PvdA: ” Het woord allochtoon is een containerbegrip” (Foto: Marjon Op de Woerd)
Het voorstel van de Amsterdamse PvdA-fractie om de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ te vermijden in gemeentelijke publicaties lijkt bij voorbaat weinig kans te maken. Uit een rondgang van NAP Nieuws bij een aantal andere fracties lijkt er geen meerderheid te bestaan voor het voorstel. Volgens initiatiefnemer en PvdA-raadslid Ahmet Olgun is het echter “kiele kiele” of het initiatiefvoorstel aangenomen wordt.

De PvdA-fractie (15 zetels) is van mening dat de gemeente Amsterdam stelselmatig bevolkingsgroepen uitsluit door het gebruik van de woorden allochtoon en autochtoon. “Het woord is een containerbegrip geworden zonder waarde”, aldus Olgun.

Andere partijen binnen de gemeenteraad (45 zetels) zien echter geen oplossing in het verbieden van woorden:

VVD – 8 zetels
“Schrappen van de woorden lost niets op. Het is symboolpolitiek. Ambtenaren moeten zelf hun woorden kunnen kiezen. De VVD wil hen daar niet in beperken. Straks krijgen we nog een woordenpolitie. De VVD zal dit voorstel zeker niet steunen”, aldus Stefan de Bruin, vice-voorzitter van de Amsterdamse VVD-fractie.

GroenLinks – 7 zetels
Fenna Ulichki, raadslid en woordvoerder Diversiteit en Integratie: “Zonder begrippenkader kun je niet duiden. Door dit voorstel ontstaat verbale gymnastiek, het wordt echt heel erg moeilijk dan. Het is een besmet woord en de nuance is weg, maar het verbieden van woorden is geen oplossing.”

D66 – 7 zetels
“Het definitief schrappen van de woorden lijkt ons wat ver gaan. Het zou leiden tot onwerkbare situaties. Ik deel de opvatting dat we iets moeten doen en dat we zorgvuldig moeten formuleren. Laten we inzetten op een positieve benadering. Als streven, geen verbod op woorden”, zegt Gerolf Bouwmeester, woordvoerder Diversiteit en Integratie en voorzitter van de Commissie Algemene Zaken.

CDA – 2 zetels
“Het zijn woorden met een aura aan emoties eromheen. Het lijkt ons niet zinnig dat de overheid gaat bepalen welke woorden wel of niet kunnen. Dan komt er wel weer een ander woord”, aldus Diederik Boomsma, duoraadslid en fractiemedewerker.

Achterbaks
Ahmet Olgun van de Amsterdamse PvdA reageert teleurgesteld op de afwijzingen. “Ik had verwacht dat ze ons zouden steunen, dus dit valt me vies tegen. Veel fracties zeggen dat ze tegen de woorden zijn, maar als het erop aankomt geven ze niet thuis. Ik hoop dat twee middelgrote partijen toch nog voor stemmen. Wie weet. De politiek is achterbaks.”

Het Initiatiefvoorstel van raadsleden Ahmet Olgun en Iman Akel wordt op donderdag 31 januari besproken in de raadscommissie Werk, Participatie en Armoede.