‘Je geeft als school een negatief signaal af met zo’n agent’


De leerlingen van het Huygens College in Amsterdam-West staan sinds vorige maand onder toezicht van een schoolagent. Wellantcollege Sloten had al eerder te maken met permanente politieaanwezigheid. Niet iedereen was hier tevreden mee.

Ze zaten niet echt op hem te wachten: Erik de agent. Maar Herman Tossijn (64), voormalig adjunct-directeur van Wellantcollege Sloten, had nu eenmaal toegezegd deel te zullen nemen aan het schoolveiligheidsproject van de gemeente Amsterdam in september 2009. En dus zou er twee jaar lang dagelijks een schoolveiligheidsteam (SVT) aanwezig zijn op de school. Vooral over de agent, die daar deel van uitmaakte, hadden Tossijn en zijn collega’s hun bedenkingen. “Maar probeer maar eens nee te zeggen tegen zo’n groep hooggeplaatste ambtenaren van de gemeente. Dat is toch lastig”, vertelt Tossijn – inmiddels teamleider en veiligheidscoördinator.

Herman Tossijn, teamleider en veiligheidscoördinator  (Foto: Herman Tossijn)
Herman Tossijn, teamleider en veiligheidscoördinator (Foto: Herman Tossijn)

Waar de schoolmedewerkers zich met name zorgen om maakten, was het imago van de school door de aanwezigheid van de politie. Tossijn: “Veel docenten hadden er moeite mee dat hij er was. We hadden soms liever dat hij gewoon terug naar het politiebureau ging. Op open dagen vroegen we hem dan ook weg te gaan. Je geeft als school toch een negatief signaal af met zo’n agent.”

Het Calvijn met Junior College, het Nova College Amsterdam (beide in Nieuw-West) en het Augustinus College (Zuid-Oost) waren tegelijkertijd benaderd door de gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het veiligheidsproject. Ron Zandvliet van DMO: “We hadden een aantal VMBO-scholen in Amsterdam aangeschreven met de vraag of ze wilden meedoen aan onze pilot om verzuim en misdragingen onder leerlingen tegen te gaan. Scholen mochten zelf beslissen of ze wel of niet zouden meewerken.”

Wellantcollege Sloten kon een verzuimprobleem niet ontkennen. Ook brak er nog wel eens een vechtpartij uit of werd er een telefoon gestolen. De schoolleiding besloot haar medewerking daarom toe te zeggen. Tossijn: “Het schoolveiligheidsteam bestond uit wel zes mensen. Een leerplichtambtenaar, twee leerplichtassistenten en een agent. De teamleider en veiligheidscoördinator, behorend tot de schoolleiding, maakten er ook deel van uit.”

De aanwezigheid van het team en de vele vergadermomenten met DMO ten spijt, echt geholpen heeft het volgens Tossijn en zijn collega’s nauwelijks. “Het verzuim is wel degelijk teruggedrongen, maar dat is niet dankzij de leerplichtassistenten. Die hebben zich hier behoorlijk lopen vervelen”, zegt Tossijn. Maar dat er dankzij het project een verzuimcoördinator is aangesteld, vindt hij geen slechte zaak. “Het is goed dat er meer op de leerlingen wordt gelet.” Marian Hilke (54), die de rol van verzuimcoördinator op zich heeft genomen, kan niets zeggen over de aantallen waarmee het verzuim is afgenomen. “Het is gewoon zo, dat weten we zeker. We trekken nu veel eerder aan de bel wanneer een leerling niet op school verschijnt.”

Volgens Tossijn beleefde ook de agent, evenals de leerplichtambtenaren, niet al te enerverende werkweken op zijn school. “Ik heb niet het idee dat zijn aanwezigheid heeft bijgedragen aan de veiligheid. Maar soms was het best handig dat hij er was, hoor. Als er iets gestolen werd, konden leerlingen meteen aangifte doen.”

Zo vaak greep agent Erik niet in, aldus Tossijn. Een groepje leerlingen op het schoolplein bevestigt dit. Bij het horen van zijn naam beginnen ze te joelen. “Erik! Ja, die is streng maar wel chill!” roept een lange jongen met een glanzende zwarte jas. Er volgt instemmend geknik van de rest.

DMO is vooralsnog positief over het schoolveiligheidsproject. Zandvliet (DMO): “We zullen het schoolveiligheidsteam blijven inzetten waar nodig en zolang het budget het toelaat natuurlijk.”

De politie Amsterdam-Amstelland heeft laten weten dat agent Erik niet bereikbaar is voor commentaar.

Leon Admiraal, de regiodirecteur van Wellantcollege Amsterdam, deelt de mening van Herman Tossijn niet. Volgens hem is het schoolveiligheidsproject wel degelijk een goede impuls voor de school geweest.