Al 341 aanmeldingen voor AmsterdamPinkPanel

Het AmsterdamPinkPanel ontving in haar eerste week al 341 aanmeldingen van LHBT’s (lesbisch-homo-biseksueel-transgender) die mee willen doen aan een onderzoek steekproef. Het is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de belangenorganisatie COC Amsterdam. “We willen met dit panel wetenschappelijk gefundeerde meningen en data over LHBT-relevante thema’s verzamelen, die een belangrijke bron van informatie kunnen vormen voor het COC Amsterdam en de wetenschap”, aldus Dr. Kai J. Jonas, bestuurslid van het project.

Het idee achter het AmsterdamPinkPanel is tweeledig volgens Jonas, docent psychologie aan de UvA. “Binnen de Universiteit van Amsterdam merken we dat er veel interesse is vanuit studenten om onderzoek met deze steekproef te doen, maar dat het heel moeilijk is mensen uit deze groep te bereiken.” Zeker als een student niet zelf tot de LHBT-gemeenschap behoort, is het volgens Jonas een hoge drempel om respondenten te zoeken. Het doel van het panel is tussen de 500 tot 800 respondenten te werven binnen zo kort mogelijke tijd. De UvA en het COC wierven in de eerste week via social media en mond-tot-mondreclame al bijna de helft van de benodigde respondenten.

AmsterdamPinkPanel Website
AmsterdamPinkPanel Website

COC wil meer interactie met achterban
Het COC heeft een net wat andere insteek dan de UvA, legt Jonas uit: “Zij weten beter wat hun achterban denkt en voelt. Maar op dit moment zijn ze afhankelijk van surveys van andere steekproeven, die vaak van commerciële bedrijven komen. Dat is soms een beetje gekleurd en maakt het onmogelijk specifieke vragen te stellen. Ze moeten ook beleidsadvies geven aan de hand van die informatie”.

Bestuurslid Patricia Douma van COC Amsterdam: “We verwachten dat we meer inzicht krijgen in het gedrag van LHBT’s, in hun meningen, in hun problemen, maar juist ook in positieve dingen.” Het COC wil ook meer interactie met hun achterban creëren. Douma: “Voorheen bedachten we vanuit het COC welke faciliteiten de LHBT-gemeenschap nodig had. Dat is helemaal niet meer van deze tijd en ook niet zo slim.”

De onderwerpen van de onderzoeken lopen uiteen van gemeenteraadsverkiezingen tot hoe LHBT’s zich op hun werk gedragen. Het panel gaat van start met een onderzoek over buurtveiligheid in Amsterdamse wijken, om de uitkomst vervolgens bij de gemeente aan te kaarten.

“Mensen zijn onwetend over homoseksualiteit”
Sanne (19) las op Twitter over het AmsterdamPinkPanel en heeft zich de eerste dag al aangemeld. “Ik hoop dat ze gaan onderzoeken waar de discriminatie rondom LHBT’s het grootste is. Er zijn ook nog veel problemen rond soa’s, wat denk ik komt doordat homoseksualiteit nog geen vaste plek heeft in seksuele voorlichting. Ik hoop dat ze daar onderzoek naar gaan doen.” Sanne vindt het panel een goed initiatief dat bovenal hard nodig is. “Mensen zijn vaak onwetend over homoseksualiteit en daar komt veel discriminatie vandaan. Dat moet veranderen.”