Daklozenschrijfclub Kantlijn gered

De Amsterdamse daklozenschrijfclub Kantlijn heeft genoeg geld ingezameld om dit jaar te blijven bestaan. Dat zegt Hans Krikke, directeur van de Stichting Samenwonen-Samenleven, waarvan de club onderdeel is. Het voortbestaan was onzeker doordat Kantlijn sinds 1 januari geen subsidie meer krijgt. Volgens Krikke blijft de club vrijwel zeker ook open in 2015 en 2016.

Kantlijn is een schrijfclub waar wekelijks twintig dak- en thuislozen verhalen en gedichten schrijven onder begeleiding van professionele auteurs als Christine Otten. Sinds de noodkreet om donaties in september hebben zich genoeg donateurs gemeld om een derde van het budget – in totaal jaarlijks zo’n 35.000 euro – te dekken. De gemeente betaalt eenmalig een achtste, omdat Kantlijn een zogenaamde participatieplaats is. Andere inkomstenbronnen zijn fondsen als het Maagdenhuis en de Amsterdamse protestantse diaconie. “Daarnaast zet Kantlijn dit jaar vaker dan voorheen dakloze schrijvers in om betaalde workshops en voorleesavonden te geven voor het publiek”, aldus Krikke.

Mevrouw Faverus schrijft een verhaal in Kantlijn. (Foto: Z! Krant)
Mevrouw Faverus schrijft een verhaal in Kantlijn. (Foto: Z! Krant)
Van het budget wordt onder andere de zaalhuur bekostigd. Tot dit jaar brachten donaties van particulieren een derde op van de kosten. ROC Amsterdam legde de rest bij, maar geeft wegens bezuinigingen sinds deze maand geen subsidie meer. “Zonder geld van het ROC zou de club geen toekomst hebben”, zegt Krikke. Daarom werft Kantlijn sinds september extra donateurs, bijvoorbeeld via Facebook. Voor minimaal 50 euro per jaar zijn zij vriend van het project. Ook is er een comité van aanbeveling opgericht, met daarin onder andere schrijver Adriaan van Dis en Hans van Velzen, directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

De club bestaat sinds 1996 en komt samen in de protestantse Nassaukerk in de Staatsliedenbuurt. De artikelen van de daklozen verschijnen in Z!, de Amsterdamse daklozenkrant. De populariteit van Kantlijn is de afgelopen jaren gegroeid. “Er staan tien daklozen op de wachtlijst”, zegt Krikke. “We willen meer cursussen gaan geven in kleinere groepen, zodat ook die mensen kunnen meedoen”.