Vijf vragen over… snorders

Afgelopen weekend vond een grootschalige actie plaats waarbij zogeheten snorders werden opgesnord en beboet. Een gecombineerde actie van Stadstoezicht, politie, de Belastingdienst en de Dienst Werk en Inkomen (DWI) leidde tot de aanhouding van 21 snorders en het uitdelen van meer dan zeventig bekeuringen. Hoe groot is het snordersprobleem en wat zijn de gevolgen? Vijf vragen.

1: Wat is een snorder eigenlijk?
Simpel gezegd: een illegale taxichauffeur. Ze houden zich met name op rond drukke uitgaansgebieden in grote steden. In Amsterdam zijn dat bijvoorbeeld het Leidseplein en het Rembrandtplein. Meestal parkeren ze hun auto een straat verderop en stappen vervolgens op mensen af om te vragen of ze een taxi nodig hebben.

2: Waarom kiest de klant niet gewoon voor een legale taxi?
Legale taxi’s zijn vaak aan de prijs. Zeker als je een wat langere afstand af moet leggen, kan een snorder behoorlijk in de kosten schelen. Hierdoor floreert de snorder goed in Amsterdam. Voor pakweg vijftien euro brengt hij je van het centrum naar Zuidoost. Voor een legale taxi ben je dan al snel veertig euro kwijt.

3: Hoeveel snorders zijn er actief in Amsterdam?
Exacte aantallen zijn er volgens een woordvoerder van de gemeente niet. Begin 2013 werd het aantal ritjes per dag in alleen Zuidoost al geschat op vijfduizend. Dat het gaat om grote aantallen lijkt dus evident. Ook de omzet van de illegale taxibranche is niet mis: minstens vijf miljoen euro per jaar, wederom alleen al in Zuidoost. Dat betekent echter niet automatisch dat legale taxi’s vijf miljoen mislopen: ‘’Of die relatie één op één is, hangt af van de vraag of iedereen die gebruik maakt van een snorder anders een taxi had genomen. Dat weten we niet’’, aldus de gemeente.

4: Wat als de snorder gepakt wordt?
Er wordt altijd een strafrechtelijk traject gestart tegen de snorder. Deze wordt dus sowieso aangehouden en voorgeleid. Daarna kan een voorwaardelijke dwangsom van maximaal tienduizend euro worden opgelegd. Mocht de verdachte zich binnen twee jaar weer schuldig maken aan het illegaal vervoeren van passagiers, dan moet die dwangsom daadwerkelijk worden betaald. Daarnaast – of in plaats van – geldboetes kunnen ook taakstraffen worden opgelegd.

Let wel: hier komt bijna altijd een stapel bekeuringen bovenop. De Dienst Stadstoezicht geeft bijvoorbeeld een bekeuring van 180 euro voor het aanbieden van diensten in de openbare ruimte zonder vergunning. Wanneer de auto van de snorder verkeerd geparkeerd staat, volgt een boete van negentig euro. Justitie komt meestal met een schikking van 3480 euro, naast de eerdergenoemde voorwaardelijke dwangsom.

5: Kan ik als klant ook een boete krijgen?
Nee. De gemeente benadrukt wel dat het onverstandig is om gebruik te maken van een snorder, aangezien de chauffeur niet bekend is bij de overheid en het dus onmogelijk is deze te traceren als er iets misgaat. Daarnaast is de snorder sowieso onverzekerd en rijdt hij vaak in een oude, gammele auto die niet APK-gekeurd is. Je bent dus misschien goedkoper uit, maar je loopt ook veel meer risico bij de snorder.