Gemeente Amsterdam reageert niet op oproep moskeeën

Gemeente Amsterdam heeft nog geen gehoor gegeven aan de landelijke oproep van islamitische koepelorganisaties tot structureel overleg tussen gemeenten en moskeeën. De gemeente zegt geen officiële oproep te hebben gehad en heeft daarom nog niet op de wens gereageerd.

Het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO), de Turkse koepelorganisatie Milli Görüs en het Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders (SMN) deden vorige week een oproep in Trouw. Zij vinden dat gemeenten structureel met moskeeën moeten overleggen over radicalisering binnen hun achterban.

Volgens CMO-woordvoerder Yassin Elforkani richt de gemeente zich nu te veel op jongeren die al geradicaliseerd zijn. “Het gaat juist om de jongeren die langzaam veranderen van ideologie. De gemeente en moskeeën intensiever moeten samenwerken aan een preventief beleid om deze groep jongeren een tegengeluid te bieden. Regelmatig contact zou daaraan bijdragen.”

De gemeente meldt dat ze al een “integraal samenwerkingsverband heeft met moskeeën en andere maatschappelijke partners”. Ook wijst zij op een heroriënteringsrapport uit 2012 waarin moskeeën als belangrijke gesprekspartner worden genoemd.

De oproep kwam naar aanleiding van een brief die vice-premier Lodewijk Asscher 2 februari naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens hem spelen gemeenten “een sleutelrol” in de bestrijding van radicalisme en moeten ze investeren in “duurzame lokale netwerken”.

Lees hier het uitgebreide achtergrondverhaal: ‘Het Amsterdamse ’theedrinken’ is niet meer”.