Provincie reserveert 8,5 miljoen voor Markermeerdijken

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland reserveren 8,5 miljoen euro voor de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn. Dit is te lezen op de website van de provincie Noord-Holland. Het geld is bedoeld voor het versterken van de dijken en het mooier maken van het gebied. Het totale project zal rond de 360 miljoen euro kosten.

Dijk (Foto: Renate Guitink)
Dijk (Foto: Renate Guitink)

GS reserveren 5 miljoen euro voor oplossingen voor veilige dijken. De resterende 3,5 miljoen is voor recreatievoorzieningen en de natuur bedoeld. “In eerste instantie willen we een oplossing voor een veiligere dijk. Daarin nemen we dan ook het aanleggen van fietspaden en zorg voor natuur mee”, zegt Rita Burger, een woordvoerder van GS.

Momenteel voldoen de dijken voor een groot gedeelte niet aan de normen van Rijkswaterstaat, volgens Hester Faber. Zij is omgevingsmanager Markermeerdijken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het waterschap van Noord-Holland. “Dat wil niet zeggen dat het direct onveilig is. De Nederlandse normen zijn nu eenmaal heel streng”, zegt Faber.

Een mogelijke oplossing voor het versterken van de dijken is een oeverdijk. Dat is een lage dijk aan de waterzijde waarbij de bestaande dijk blijft liggen. Op deze manier blijft het gebied en de natuur intact.

In 2016 legt Hollands Noorderkwartier het dijkenplan voor aan GS. Er wordt uitgegaan van een uitvoeringstermijn van vijf jaar. Faber: “De totale kosten voor het hele project zijn geraamd op 360 miljoen euro.” De veilige dijk moet in 2021 worden opgeleverd.

Hollands Noorderkwartier heeft het plan in hoofdlijnen al grotendeels klaarliggen, maar is nog bezig met de detailuitwerking. Wat de uiteindelijke bijdrage van GS zal zijn, wordt in de zomer van 2015 definitief besloten. Het bedrag hangt ook af van de bijdragen van andere partijen zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Rijk. Die hebben nog niet aangegeven hoeveel ze meebetalen.