Amsterdamse haven verdubbelt bonus voor schone schepen

Foto: Alf van Beem (Wikimedia Commons)
Foto: Alf van Beem (Wikimedia Commons)
HAVENGEBIED – Schone schepen kunnen voortaan goedkoper aanleggen in de haven van Amsterdam. Het Havenbedrijf Amsterdam geeft schepen die op de Environmental Ship Index (ESI) staan een korting die kan oplopen tot 6 procent van het zeehavengeld. De bonus voor de schoonste schepen is nu twee keer zo hoog als voorheen.

Met de bonus wil het Havenbedrijf Amsterdam schonere scheepvaart stimuleren. De ESI-score van een schip geeft inzicht in milieuprestaties, met name de uitstoot van giftige stoffen. Een plekje op de ESI-lijst betekent dat het schip milieuvriendelijker is dan de milieuwetgeving vereist. Er staan 3810 schepen op deze lijst.

Een schip met een ESI-score boven de twintig komt in aanmerking voor een korting, afhankelijk van de maat van het schip. Schepen met een score boven de 31 punten kregen eerst een bonus van 350 euro, die bonus is nu verdubbeld.
Het totaal aan kortingen en bonussen is maximaal tweeduizend euro.

Prestatie
Een score van 31 punten is een behoorlijke prestatie, zegt een woordvoerster van het Havenbedrijf Amsterdam, dat sinds april 2013 de haven als N.V. exploiteert. “De rederij moet behoorlijke inspanningen leveren, bijvoorbeeld om de gegevens voor de ESI-index actueel te houden.”

Hoeveel schepen tot nu toe geprofiteerd hebben van de verdubbelde bonus is niet bekend.

“We hopen dat de kortingen en dubbele bonus zich vertalen in een trend dat schepen schoner worden”, zegt de woordvoerster over de motivatie van de haven om deze bonussen te geven. “Vervoer over water is schoner dan over de weg, maar het kan altijd nog schoner.”

De ESI-index werd in 2011 ingevoerd. Er zijn veertig participerende havens, waaronder die van Antwerpen, Rotterdam, Hamburg en Amsterdam. Sindsdien gelden kortingen voor schepen die beter presteren dan de wetgeving vereist, hoewel niet alle havens hetzelfde kortingsbeleid voeren. Zo beloont de haven van Rotterdam alleen schepen die hoger scoren dan 31 punten met een korting van 10 procent, en wordt deze korting verdubbeld bij een lage uitstoot van stikstofoxiden.