"Waarom kunnen we het Waterlooplein niet gewoon houden zoals het is?"

Dinsdagavond werden bewoners en ondernemers van de Waterloopleinbuurt geïnformeerd over de herinrichting van het plein, de markt en de begane grond van het stadhuis. Het was een emotionele avond in de Zuiderkerk, waar ieder zijn eigen zorgen uitte.

Pleinmoordenaars”, roept een man van een jaar of zeventig met een zwaar Amsterdams accent van achter uit de zaal. Het zal niet de laatste keer zijn dat hij de zaal, die toch al onrustig is, opschrikt met woorden als deze. Het leidt tot gelach en gejuich bij de mensen om hem heen. Deze mensen laten niet met zich sollen, zoveel is duidelijk.

De bewoners en de ondernemers rondom het Waterlooplein worden dinsdagavond door het stadsdeel Centrum voor het eerst op de hoogte gebracht van de geplande veranderingen van het plein, de markt en de begane grond van het stadhuis. Die veranderingen wekken veel belangstelling, zo maakt een overvolle Zuiderkerk duidelijk.

Robin van de Water staat in de hal van de kerk en heeft grote stickervellen bij zich. ‘I love Waterlooplein’ staat er op. Ze worden gretig afgenomen door de bezoekers. “Heel goed Robin, zoveel mogelijk aandacht vragen”, wordt haar toegefluisterd door een buurtbewoner. Robin is een van de marktondernemers die actief deelneemt aan de actie Red Ons Waterlooplein. “Er mag niemand afvallen bij de markt, de opslagboxen moeten blijven en onze auto’s op het plein ook.”

Bezoekers van de avond komen uit verschillende delen van de stad. De marktkooplui zijn half december al op de hoogte gebracht, maar velen zijn er vanavond toch ook weer bij. De gemeente heeft zich ingesteld op een roerige, emotionele avond. Guido Wallagh, die als onafhankelijke programmeur bij het project is betrokken, is vanavond de gespreksleider. Als neutrale partij staat hij tussen de gemeente en de bewoners in.

Uit de gesprekken tussen bewoners en belanghebbenden tijdens de inloop klinkt bezorgdheid. Ze hebben al van alles gehoord, stellen elkaar vragen en zijn ongerust. Heel ongerust. Waarom kan het niet gewoon blijven zoals het is? Moet het Waterlooplein dan het nieuwe Rembrandtplein worden? “Ze lopen over ons en de marktmensen heen!”

Wallagh opent de avond. Hij benadrukt zijn onpartijdigheid en het feit dat het vanavond om voorstellen gaat, niet om besluiten. “De veranderingen zijn nodig omdat het plein verwaarloosd is, de markt te weinig bezoekers trekt en de begane grond van het stadhuis grotendeels leeg staat.” De voorstellen hebben als doel om het plein en de markt drukker te laten worden (waardoor er in ieder geval tijdelijk minder kraampjes komen), het plein meer dan alleen een markt te laten zijn (waardoor de opslagboxen weg moeten) en het stadhuis meer bij het plein te betrekken.

“Meer Nutellashops”, “Meer Airbnb”, “Almere”. Zomaar wat termen die uit de zaal komen bij het zien van de eerste schets, waarin het huidige plein toch duidelijk nog is terug te zien. “Alle macht gaat naar de vastgoedmannen”, “Slechtste voorbeeld van democratie”. “Laat me even doorgaan, dan bent u sneller van me af.” Wallagh houdt zich goed staande en toont zijn begrip, maar rustiger wil het niet echt worden vanavond.

“Ik had verwacht dat de bewoners aan de kant van de gemeente stonden, maar ze namen het allemaal voor ons op”, aldus Laila Albers van het marktbestuur. “De gemeente heeft ons jarenlang genegeerd, maar vanavond hebben we laten zien dat dat niet meer kan. De opslagboxen en onze auto’s op het plein moeten blijven, anders kunnen we niet meer werken. Maar in maart worden de voorstellen al voorgelegd aan het dagelijks bestuur!”

“Ik snap de frustratie van de marktkooplui wel, over hoe lang het al duurt, maar de bewoners zijn vooral boos op andere ontwikkelingen in de stad. Het toerisme, de hoge huurprijzen, het gevoel dat ze geen invloed hebben”, aldus Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Na afloop van de avond blijven verschillende bewoners en ondernemers rond Rengelink staan. Talloze vragen en opmerkingen hebben ze. Hij neemt alle tijd voor hen. Ze worden het niet eens over het plein, maar in ieder geval staan bewoner,  ondernemer en politiek even, letterlijk, naast elkaar.