Amsterdamse basisscholen hebben moeite met Europese privacywet

Niet alle Amsterdamse basisscholen zijn klaar voor de nieuwe Europese privacywet. Dat blijkt uit een rondvraag van NAP Nieuws bij besturen van de scholen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd ruim anderhalf jaar geleden aangekondigd, en is volgens de Europese Unie de belangrijkste verandering in privacywetgeving van de afgelopen twintig jaar. Vanaf 25 mei moeten alle Europese bedrijven en instellingen aan de wet voldoen. Voor Nederlandse basisschoolbesturen betekent de AVG onder andere dat ze een functionaris gegevensbescherming (of ‘Data Security Officer’) moeten aanstellen. Ook moeten ze medewerkers voorlichten over hoe ze veilig en verantwoord met gegevens van leerlingen om kunnen gaan.

Bezwaar

Een rondvraag bij de overkoepelende besturen van bijna driekwart van de Amsterdamse basisscholen leert dat elk bestuur bezig is met het toepassen van de wet. Zo hebben de ruim honderd openbare basisscholen in Amsterdam de handen ineengeslagen om ‘AVG-ready’ te worden, vertelt Herbert de Bruijne, voorzitter van schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Hij erkent het belang van de nieuwe wet, mede vanwege de slechte omgang met digitale privacy op scholen in de afgelopen jaren. Zijn grootste bezwaar is het gebrek aan extra geld, bijvoorbeeld om zo’n functionaris in te huren. Ook Frank Merten, voorzitter van het bestuur van onderwijsstichting KBA West, beklaagt zich erover dat de wet nieuwe eisen aan scholen stelt zonder dat er een vergoeding beschikbaar is. ‘Nu moet het met geld dat ook in het onderwijs gestoken had kunnen worden.’

Om te zorgen dat Europese bedrijven en instanties zich aan de nieuwe privacywet houden, kunnen vanaf mei sancties worden opgelegd aan organisaties die er niet aan voldoen. ‘Je kan je deuren sluiten als je zo’n boete krijgt’, waarschuwt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. De maximale boete bedraagt twintig miljoen euro of vier procent van de omzet. In Nederland zal de Autoriteit Persoonsgegevens inspecties uitvoeren.

Consequenties

Zowel De Bruijne als Merten geven aan 25 mei vooral als streefdatum te zien. Job Vos van Kennisnet, de organisatie die scholen helpt AVG-proof te worden, verwacht niet dat de Europese Unie direct met boetes zal smijten. ‘Het doel is dat scholen privacy op orde krijgen, boetes helpen daar niet bij. Ze moeten vooral laten zien dat ze goed op weg zijn.’

Van boetes ligt bestuurder Merten ook niet wakker. ‘Maar ik lig wél wakker van al het georganiseer en geregel van de mensen voor de klas.’ Hij maakt zich zorgen om de werkdruk voor docenten, die door extra aandacht voor privacy en veiligheid hoger zal worden.

Klik op de link voor meer achtergrond en context.