Genieten van taal met de schoolschrijver

AMSTERDAM – Met luid gejuich, tromgeroffel en een sjerp onthaalde OBS De Krijtmolen in Amsterdam-Noord maandagochtend kinderboekenschrijver Aby Hartog. Als schoolschrijver gaat hij een half jaar lang iedere dinsdag op de basisschool aan de slag om het leesplezier en de schrijfvaardigheid van de leerlingen te vergroten.

Het is feest bij De Krijtmolen. Speciaal voor de onthulling van de schoolschrijver is de hal van de school versierd met kleurrijke vlaggen. Alle kinderen hebben een plekje gevonden op bankjes en matten. Nieuwsgierig kijken ze naar het podium, waar een donkerblauw gordijn hangt met gekleurde vraagtekens erop. Wie daar achter zit blijft nog even geheim, maar de leerlingen mogen wel vast vragen stellen aan de mysterieuze persoon.

‘Bent u een man?’, is de eerste vraag. ‘Ja’, klinkt het vanachter het scherm. ‘Heeft u wel eens een boek geschreven?’, willen de kinderen daarna weten. ‘Jazeker.’ En waar ze vooral benieuwd naar zijn: ‘Bent u verliefd?’ Na een bevestigend antwoord schateren de kinderen het uit. Aby Hartog wil zijn publiek niet langer in spanning houden en komt vanachter het gordijn tevoorschijn. De leerlingen joelen en klappen voor ‘hun’ schoolschrijver.

Stichting de Schoolschrijver koppelt sinds 2010 bekende kinderboekenauteurs aan basisscholen om leerlingen enthousiast te maken voor taal. Aby Hartog behoort tot de drieënveertig schoolschrijvers die het komende half jaar wekelijks taallessen gaan verzorgen op vijftig basisscholen in Nederland. In Amsterdam doen zeventien scholen mee.

Verbeeldingskracht
Aby Hartog krijgt groep drie, vier en vijf onder zijn hoede. ‘Wat ik de leerlingen bij wil brengen, is dat je taal voor meer kunt inzetten dan voor enkel praktische dingen’, vertelt de schrijver. ‘Natuurlijk, je kan taal gebruiken om er in de winkel brood mee te bestellen. Maar met een beetje verbeeldingskracht kan je er ook mee spelen en er plezier aan beleven. Als je je er vaardig in maakt, kan je echt van taal genieten.’

Volgens de onderwijsinspectie heeft een kwart van de kinderen in groep acht een leesachterstand van twee jaar. Zeventig procent van alle kinderen verlaat de basisschool met onvoldoende schrijfvaardigheid. Daarom richt de stichting zich met het halfjaarprogramma in het bijzonder op basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taalachterstand. Bij het project worden niet alleen de leerlingen, maar ook hun ouders betrokken. De schoolschrijver geeft tips om het voorlezen thuis te stimuleren.

Taalplezier
Maar het belangrijkst zijn de wekelijkse taallessen op school. De kinderen mogen de schoolschrijver vragen stellen en zelfgeschreven verhalen voorleggen. De auteur mag zelf bepalen hoe hij zijn taallessen invult. Aby Hartog deelt zijn plannen vast met de leerlingen. ‘Naast voorlezen en taalspelletjes spelen, wil ik in ieder geval een krant met jullie gaan maken. Lijkt jullie dat wat?’ Het daaropvolgende gejuich lijkt een duidelijk antwoord op zijn vraag.

Adrianna Koufie (8) uit groep vijf kan niet wachten. Vorig jaar kreeg haar klas ook al les van een schoolschrijver. Toen was dat schrijfster Annemarie van den Brink. ‘Haar lessen waren superleuk, want we mochten zelf tweetallen maken en met elkaar een boek schrijven. Mét onze eigen inhoudsopgave!’ glundert het meisje.

Natasja Spackler, directeur van De Krijtmolen, is ook enthousiast. ‘De kinderen hebben zo veel lol in de taallessen, dat ze bijna niet door hebben dat het om leren gaat. Het draait allemaal om taalplezier.’

Aby Hartog deelt zijn plannen vast met de leerlingen. Foto: Chris van Houts