Rony vluchtte vanwege zijn geloof

AMSTERDAM – Wereldwijd worden er 245 miljoen christenen vervolgd. Dat zijn er meer dan twee jaar geleden. NAP Nieuws sprak met christelijke vluchteling Rony, die in Amsterdam verblijft.

Er worden wereldwijd meer christenen vervolgd. Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, schreef dat vorige week in een rapport uitgevoerd door onderzoeksbureaus PEW en Freedom House. Twee jaar geleden zou één op de elf christenen gevaar lopen, in 2018 is dat volgens de organisatie één op de zeven. Ook bracht de organisatie hun jaarlijkse ranglijst naar buiten van landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Noord-Korea voert de lijst aan, kort daarop volgt Afghanistan.

Groepjes
Christelijke vluchtelingen ziet Joël Boertjens ook in zijn kerk voorbijkomen. ‘Het zijn er een paar, een Iraanse man, een Irakees, maar ook enkele uit Afghanistan.’ Boertjens is voorganger van Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam, in Geuzenveld-Slotermeer. Ook duo-raadslid Gerjan van den Heuvel (ChristenUnie) herkent het beeld. ‘Bij kerken in bijvoorbeeld Noord of West zie je wel groepjes ontstaan van bijvoorbeeld kopten of christelijke Koerden die onder andere vanwege geloof zijn gevlucht.’

Rony is een koptische christen uit Egypte die in 2013 is gevlucht omdat hij werd bedreigd vanwege zijn geloof. Omdat hij uitgeprocedeerd is, slaapt hij elke avond in de bed-bad-broodvoorziening in Amsterdam. Overdag doet hij vrijwilligerswerk bij de koptische kerk in Amsterdam-Noord. In onderstaande video doet hij zijn verhaal.

Tekst loopt door onder de video

Het is onduidelijk hoeveel christenen er in Nederland een asielaanvraag hebben gedaan vanwege hun geloof. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) registreert dat soort gegevens alleen op individueel niveau, maar voegt ze nergens samen, vertelt de persvoorlichter. Annemiek Bots van Vluchtelingenwerk legt uit: ‘Als je je inschrijft in een gemeente hoef je ook niet op te geven of je gelooft. En dat is misschien maar goed ook.’

Scherp zijn 
Hoewel Nederland niet in de ranglijst voorkomt, is het volgens Gerjan van den Heuvel belangrijk dat Amsterdam scherp is op bedreigingen van religieuze groepen. ‘Zorgwekkend’ noemt Van den Heuvel het nieuws van Open Doors. ‘Ook in Amsterdam moeten we dit in de gaten houden, omdat het een stad is met veel nationaliteiten en verschillen. Dan kan het voorkomen dat mensen sentimenten meenemen van afkeer naar bepaalde religieuze groepen.’

Ook in Amsterdam moeten we dit in de gaten houden

Gerjan van den Heuvel (ChristenUnie)

Door de gemeenteraad is recentelijk aandacht besteed aan bedreigingen van religieuzen. In september 2018 sprak Boertjens in tijdens een commissievergadering van Algemene Zaken over intimidaties aan het adres van bekeerde christenen met een islamitische achtergrond.

De commissie heeft op 10 januari ingestemd met een onderzoeksvoorstel naar bedreiging van bekeerlingen. In het onderzoek wordt gekeken in hoeverre mensen die hun geloof verlaten met bedreigingen te maken hebben in Amsterdam. In het voorstel staat dat het onderzoek naar verwachting in het najaar van 2019 wordt afgerond.

De naam van Rony is gefingeerd om privacyredenen. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.