Maandenlange wachtlijst voor Engelse les aan peuters

AMSTERDAM – De laatste jaren neemt de vraag naar meertalige opvang toe, merken ze bij Hestia Kinderopvang. Ouders staan in de rij om hun peuters in te schrijven bij de tweetalige vestigingen in Amsterdam en Amstelveen. ‘Er is een maandenlange wachtlijst.’

Hestia biedt sinds 2010 kinderopvang in het Engels en Nederlands aan. ‘Naast twee meertalige locaties hebben we ook een Nederlandstalige opvang’, vertelt Robin Pieplenbosch van Hestia Kinderopvang. Daar kunnen kinderen gelijk terecht. Toch kiezen ouders liever voor een maandenlange wachtlijst bij de meertalige opvang.

Volgens Pieplenbosch komt dat doordat steeds meer ouders de toegevoegde waarde van Engels als tweede taal zien. ‘Amsterdam is een smeltkroes van heel veel verschillende culturen. De Engelse taal krijgt in de stad een steeds dominantere plaats.’

Kim Elzinga van Early Bird, een bedrijf dat Engelstalige lesprogramma’s maakt voor kinderdagverblijven, beaamt dat. ‘Er is een grote groep expats. Deze ouders hebben een internationale oriëntatie. De kinderopvang wil inspelen op landsgrenzen die vervagen.’ Volgens Elzinga starten daarnaast steeds meer basisscholen met het geven van Engelse lessen aan kinderen op jonge leeftijd. ‘Als voorbereiding hierop kunnen ze daar dan ook in de kinderopvang niet vroeg genoeg mee beginnen.’

De Engelse taal krijgt in Amsterdam een steeds dominantere plaats

Robin Pieplenbosch (Hestia Kinderopvang)

Moedertaal
Bij Hestia wordt er gewerkt via het ‘one teacher, one language’-concept. ‘Medewerkers worden bij ons aangenomen als Engelse óf Nederlandse spreker’, legt Pieplenbosch uit. ‘Zij praten enkel in de taal waarvoor ze zijn aangenomen, hun moedertaal, ongeacht in welke taal de kinderen hen aanspreken. Zo stimuleren we de kinderen om niet de makkelijkste weg te kiezen.’

Volgens Pieplenbosch kunnen kinderen zich op jonge leeftijd moeiteloos vaardig maken in meerdere talen. ‘Een jongetje met een Franse moeder en Spaanse vader kwam hier als baby binnen. Bij ons sprak hij Engels en Nederlands. Toen hij op vierjarige leeftijd de opvang verliet, sprak hij alle vier de talen vloeiend en accentloos. Daaruit blijkt wel dat een rijk en kwalitatief hoog taalaanbod heel goed is voor de taalontwikkeling van kinderen.’

Effecten
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat door de Universiteit van Amsterdam bij achttien kinderopvangorganisaties in Nederland onderzoek doen. Hestia is één van die organisaties. ‘Het Engelstalig onderwijs op kinderdagverblijven wordt steeds populairder, maar in Nederland is nog nooit onderzocht wat de effecten hiervan zijn op de taalontwikkeling van de kinderen’, legt onderzoeker Darlene Keydeniers uit.

Vier jaar lang volgen de onderzoekers hoe kinderen de Engelse taal aanleren en welke invloed dat heeft op hun Nederlandse taalniveau. Aan het einde van de rit moet duidelijk worden of het nut heeft om de Engelse taal op zo’n jonge leeftijd aan te bieden. ‘Wordt de Engelse vaardigheid van kinderen op tweetalige kinderdagverblijven beter? En is die dan ook beter dan bij kinderen die niet worden blootgesteld aan het Engels? Dat willen we met dit onderzoek achterhalen’, vertelt Keydeniers.

Kinderen kunnen perfect meertalig worden

Paul Leseman, hoogleraar pedagogiek (UU)

Critici vrezen dat het aanleren van een vreemde taal ten koste gaat van het Nederlands. Het onderzoek moet dat uitwijzen. Volgens Paul Leseman, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, is die zorg niet helemaal gegrond. ‘Niet meertaligheid, maar minder taalaanbod leidt ertoe dat meertalige kinderen in een taal minder taalvaardig kunnen zijn dan eentalige kinderen. Ze moeten beide talen genoeg horen, zodat het aanleren van de ene taal niet ten koste gaat van het aanleren van de andere taal. Dan kunnen kinderen perfect meertalig worden en kost het geen extra tijd om meerdere talen te verwerven.’

Meertalige kinderopvang in Amsterdam
Volgens de GGD zijn er 1272 kinderopvangorganisaties geregistreerd in Amsterdam. Daarvan bieden zeven locaties meertalige kinderopvang aan.