Opening scholen leidt tot lege klaslokalen

Door hoge besmettingscijfers onder basisschoolleerlingen zijn veel Amsterdamse basisscholen gedwongen klassen naar huis te sturen. Op een rondvraag van NAP Nieuws onder 192 basisscholen in Amsterdam reageerden vierendertig scholen. Gemiddeld zit ongeveer één op de acht klassen thuis.

Het is onbekend hoeveel Amsterdamse basisscholen de afgelopen week precies klassen naar huis stuurden. Wel is duidelijk dat dit probleem in de hele stad speelt. De besmettingen onder basisschoolleerlingen stegen de afgelopen week explosief. Dit komt volgens het RIVM door de opening van de basisscholen na de kerstvakantie.

Volgens de huidige richtlijnen moet een hele klas in quarantaine als drie of meer leerlingen in een groep positief testen op het coronavirus. Eerder deze week zette het Outbreak Management Team (OMT) lid Aura Timen vraagtekens bij het huidige beleid. Het OMT buigt zich vrijdag over een nieuw advies.

Het plots omschakelen naar online onderwijs verloopt niet altijd soepel, merkt Arnold Jonk, schoolbestuurder bij koepelorganisatie Stichting Samen tussen Amstel en IJ. Dat hangt vooral samen met de leeftijd van leerlingen. ‘Zie een kleuter maar uit te leggen hoe een laptop werkt. Dat gaat niet’. Bij oudere leerlingen gaat dit beter, maar het blijft suboptimaal. ‘Je valt terug in een soort basiscurriculum dat helemaal niet goed genoeg is.’

Spanningsveld

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, vinden de meeste docenten het belangrijk om weer fysiek les te geven. Aan andere kant betekent fysiek onderwijs dat docenten meer risico lopen om besmet te raken. ‘De manier waarop er met dit risico wordt omgegaan, verschilt erg per leerkracht’, aldus Jonker.

Ook Jelle Mulder, schoolbestuurder bij koepelorganisatie Innoord, ziet het spanningsveld tussen de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidsrisico’s voor  leerkrachten. Tussen die twee moet een balans gevonden worden. Om praktische redenen, zoals tijdsdruk, is het daarom volgens hem handig dat er duidelijke richtlijnen zijn. 

In de praktijk zorgen de huidige richtlijnen ook voor ingewikkelde situaties, want het is niet altijd duidelijk wanneer kinderen besmet zijn geraakt. Het is soms moeilijk te bepalen of de quarantaine grens bereikt is. Schoolbestuurder Mulder ziet daarom de voordelen in van meer beslissingsruimte voor scholen. ‘Idealiter bekijk je de gevallen liever op zichzelf’.