SP eist een betere aanpak van wateroverlast bij de Conradstraat

De SP is niet tevreden over de afhandeling van de wateroverlast bij de Conradstraat. Dit blijkt woensdagochtend tijdens de vergadering van de raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting. Bij de in het centrum gelegen huurwoningen staat al maandenlang een laag water in het souterrain. ‘Er zou deze week werk van worden gemaakt, maar mensen lopen intussen nog steeds met hun voeten in het water,’ vertelt gemeenteraadslid Remine Alberts (SP).

‘We zullen overlast door regenwater nog wel vaker gaan zien in Amsterdam,’ vertelt wethouder van Volkshuisvesting Zita Pels. Door het opwarmen van de aarde bevat de lucht in Nederland meer waterdamp. De toenemende regenval die dit als gevolg heeft, doet het Nederlandse grondwaterpeil stijgen. Bewoners van de sociale huurwoningen aan de Conradstraat ervaren hier nu de gevolgen van. In hun kelders kampen ze volgens het Parool met schimmelplekken op de grond, laminaat waar het water uitloopt en plinten die zacht aanvoelen doordat er rot is ingetrokken.

Woningstichting Eigen Haard, beheerder van de huurwoningen, liet lange tijd niets van zich horen. Sinds januari jongstleden mengt daarom ook de gemeente zich in deze problematiek. Volgens Pels is de reden voor het late ingrijpen van de gemeente dat de bewoners van de Conradstraat pas recent aan de bel hebben getrokken. ‘Mensen weten niet dat de gemeente kan helpen als ze er met de huiseigenaar niet uitkomen. Dit moet de gemeente beter gaan communiceren.’ Hoe dat precies moet gebeuren vertelt Pels niet tijdens de vergadering.

Eigen Haard biedt haar huurders nu een alternatieve woonplaats in Amstelveen aan. Alberts is niet te spreken over deze oplossing. ‘Een woning in Amstelveen, dat is te ver weg. Zet ze dan in een hotel,’ zegt het gemeenteraadslid. ‘Wij hebben als gemeente geen middel om Eigen Haard tot het inzetten van hotels te dwingen,’ reageert Pels. Ze gaat wel proberen tot een betere oplossing te komen met de woningstichting.

‘Het is de komende jaren een grote uitdaging om onze straten klimaatadaptief te maken,’ vertelt Pels. Zij vindt dat er meer onderzoek moet komen naar welke Amsterdamse gebieden het hardst worden getroffen door wateroverlast. ‘We hadden de strijd tegen klimaatverandering heel anders moeten aanpakken. Wateroverlast voorkomen kost de gemeente uiteindelijk minder geld dan het herstellen van de gevolgen.’

De wethouder oppert dat het aanpassen van het Programma Woningkwaliteit een oplossing kan bieden. Dit door het beter op wateroverlast toe te spitsten. Het doel van het programma is het prioriteren van achterstallig onderhoud aan Amsterdamse woningen.