Nederlandse overheid overweegt terugtrekking van sociale media, gemeente Amsterdam nog niet zo ver

De Nederlandse overheid overweegt om zich geheel terug te trekken van Facebook, meldt De Telegraaf op basis van Haagse bronnen. Het demissionaire kabinet denkt na over een mogelijke ban van het digitale platform vanwege voortdurende bezorgdheid over de veiligheid van data. Gesprekken met Meta, de beheerder van Facebook, leveren volgens Haagse bronnen onvoldoende resultaten op. De gemeente Amsterdam is eveneens actief op sociale media, maar zij richt zich momenteel nog niet op een mogelijke terugtrekking van deze platforms: ‘De gemeente Amsterdam heeft het er nog niet over,’ zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema. 

Zorgen over hoe Facebook omgaat met privacygevoelige gegevens bestaan al geruime tijd. In 2017 constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al dat Facebook Pages zich niet hield aan twee punten van de belangrijkste privacywet; ‘omtrent het informeren van gebruikers en het verwerken van gevoelige gegevens,’ aldus demissionair staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen. 

Zowel de Duitse als de Noorse toezichthouder van gegevensbescherming sprak zich uit over serieuze tekortkomingen op het gebied van gegevensverwerking op Facebook. Om deze reden heeft de Nederlandse overheid zelf een onderzoek naar privacyrisico’s, met betrekking tot het gebruik van Facebook-pagina’s, uitgevoerd. De resultaten zijn vergelijkbaar met de Duitse en Noorse onderzoeken en wijzen op aanzienlijke gebreken over het informeren van gebruikers en het verwerken van gevoelige gegevens.

Volgens Van Huffelen betwist Meta de correctheid van dit onderzoek: ‘Daarom is het nodig om de toezichthouder te vragen naar uitsluitsel over een aantal onderdelen daaruit.’ In afwachting op advies van de AP wordt nagedacht over mogelijke vervolgstappen. 

Bovendien wordt gesproken over mogelijke stappen met betrekking tot het sociale medium X. Het debat over mogelijke verboden op sociale media blijft controversieel in politiek Den Haag. Een mogelijk verbod wordt door sommige betrokkenen als onpraktisch en onnodig ervaren. 

Op dit moment blijft het onzeker wat de resultaten van het Nederlandse onderzoek zullen zijn en welke beslissingen het (demissionaire kabinet) zal nemen als reactie daarop. In Amsterdam is de gemeenteraad nu tenminste alert gemaakt: ‘We hebben een eventuele terugtrekking van Facebook en X nog niet intern besproken, maar dat zouden we misschien wel moeten doen’, aldus de woordvoerder.