Paalrot: wie betaalt verborgen kosten? 

Veel Amsterdamse huizen hebben last van paalrot. Dat komt door een dalend grondwaterpeil. De houten funderingspalen komen droog te staan. Als een huis daardoor verzakt, moet de fundering worden hersteld of vervangen. Dat is een flinke investering die nu voor rekening komt van de bewoner. De Vereniging Eigen Huis wil dat dit verandert. Ze pleit ervoor dat de politiek verantwoordelijkheid neemt.