Verbod rattengif leidt nog niet tot meer overlastmeldingen

Het verbod op het gebruik van muizen- en rattengif heeft in Amsterdam nog niet geleid tot een stijging van het aantal overlastmeldingen. Volgens cijfers van de GGD, opgevraagd door NAP Nieuws, daalde het aantal meldingen de afgelopen twee jaar zelfs met bijna twintig procent.

De daling is opvallend: met het aangescherpte beleid rondom muizen- en rattengif, werd juist gevreesd voor een verdere toename van de rattenoverlast in Amsterdam. ‘Er dreigt nu een grote chaos te ontstaan’, zei secretaris Jan Verschoor van de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) vorig jaar tegen Het Parool

Voorspelde chaos

In 2023 werd het gebruik van muizen- en rattengif verder aan banden gelegd: giffen met een bloedverdunnende werking werden gefaseerd uit de winkelschappen verbannen. Verreweg de meeste vormen van bestrijdingsmiddelen werkten op deze manier. Ook voor ongediertebestrijdingsbedrijven werden de regels rondom het gebruik van gifstoffen aangescherpt. 

Maar de voorspelde chaos is nog niet terug te zien in de cijfers: in 2023 werd in totaal 6.042 keer melding gemaakt van rattenoverlast. Een jaar eerder kreeg de GGD 6.762 meldingen en in 2021 lag dit getal zelfs nog ruim boven de zevenduizend. Daarmee daalt de hoeveelheid overlastmeldingen al twee jaar gestaag.

Rattenmonitor

Toch merkt ongediertebestrijder Rogier van der Heijden voorlopig nog niets van een afnemende hoeveelheid ratten. Hij twijfelt zelfs aan de betekenis van de cijfers: ‘Er kunnen wel minder meldingen zijn, maar dat er echt minder ratten zijn, lijkt mij onwaarschijnlijk.’

Het afnemende aantal meldingen komt niet door een dalende rattenpopulatie, maar doordat mensen geen melding meer maken als ze een rat zien, stelt hij. ‘Als je een rat ziet, kan je dat aangeven bij de GGD of bij de Rattenmonitor van het RIVM. Maar lang niet iedereen doet dat: ik ken in elk geval niemand die die moeite neemt.’ Van der Heijden zegt zelf steeds vaker ingeschakeld te worden voor ratten.

Omdat het onmogelijk is om inzicht te krijgen in het precieze aantal ratten, baseren publieke gezondheidsorganisaties zoals de Amsterdamse GGD zich in belangrijke mate op meldingscijfers om inzicht te krijgen in de verspreiding van de rattenpopulatie. Zo kan de gemeente passende maatregelen nemen.