Amsterdamse rechtszaak legt enkel glas als politiek knelpunt bloot

Een Amsterdamse kantonrechter verplicht een verhuurder tot vervanging van enkel glas De rechter benadrukt de wettelijke verplichting van verhuurders om een aangenaam woongenot te bieden en beschouwt enkel glas als een gebrek aan de woning.

In een opmerkelijke rechtszaak heeft de Amsterdammer, Christine ten Duis, met succeseen rechtszaak aangespannen tegen haar verhuurder over enkel glas in haar huurwoning. De verhuurder werd opgedragen het probleem van enkel glas te verhelpen. Hij kan in beroep, maar het is sneller en goedkoper als hij isolatieglas laat aanbrengen.

Juridische erkenning en implicaties

De rechter benadrukte de wettelijke verplichting van verhuurders om hun huurders een aangenaam woongenot te bieden. Enkel glas zorgt niet alleen voor comfortproblemen, maar leidt ook tot aanzienlijke energieverspilling en bijbehorende kosten, die vaak op de huurder worden verhaald. De rechter oordeelde uiteindelijk dat ‘de aanwezigheid van enkel glas bij een woning als die van Ten Duis als gebrek moet worden aangemerkt.’

Een woning waar een gebrek is geconstateerd is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, ongedierte of materiële schade. Verduurzaming valt daar niet onder, dat valt onder een renovatie. Verhuurders kiezen zelf voor een renovatie en mogen dat doorberekenen in de huur. Demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge kan besluiten om ook enkel glas in de wet als gebrek aan te merken. Dat zou een verhuurder verplichten om dubbel glas te plaatsen zonder daar meer huur voor te mogen vragen.

Kosten voor huurders

Heleen Hop (25) woont in een oud pand in hartje Amsterdam en ook zij kampt met flinke stookkosten. ‘In de winter is het hier ijskoud. Als wij de verwarming uitdraaiden daalt de temperatuur binnenshuis tot 6 graden. We hebben in bijna de hele voorkant van het huis ramen met enkel glas, dus als wij elke dag zouden stoken zijn we honderden euro’s per maand kwijt. Dat kunnen wij ons simpelweg niet permitteren.’ Om de energiekosten te drukken hebben Hop en haar huisgenoten nu isolatiefolie op de ramen aangebracht en dikke gordijnen opgehangen. Hier hebben zij zelf voor moeten betalen.

Breder probleem

Volgens Tjerk Dalhuisen van woonadviesorganisatie !WOON staat de rechtszaak niet op zichzelf: ‘Deze uitspraak kan toegepast worden op heel veel oude woningen.’ Ruim een miljoen woningen in Nederland hebben nog enkel glas, waarvan 100.000 in Amsterdam.
!WOON pleit al jaren om enkel glas tot gebrek te bestempelen, waardoor het aanbrengen van isolatieglas aanzienlijk sneller zou gaan.

Hop vertelt dat ze, na het horen van de uitspraak van de rechter, nu ook overweegt juridische stappen te ondernemen tegen haar verhuurder: ‘Wij betalen nu 2400 euro kale huur voor drie kleine kamers. Dat is al een hoog bedrag zonder energiekosten, laat staan met. Het is best scheef dat ik als huurder moet opdraaien voor een verhoogde energierekening terwijl de woning die ik huur niet goed geïsoleerd is.’

Toch vinden huurders het vaak lastig om juridische stappen te ondernemen tegen hun verhuurder, zelfs als er legitieme redenen voor zijn. Ze zijn bang dat ze uit hun huis worden gezet. Dit is ook het geval bij Hop: ‘Ik wil geen ruzie veroorzaken, ik woon echt fijn en wil helemaal niet verhuizen.’

Politieke uitdagingen

Een woordvoerder van Amsterdamse wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) benadrukt dat de gemeente Amsterdam al herhaaldelijk bij demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft aangegeven dat enkel glas niet meer van deze tijd is. Daarom heeft de gemeente verzocht om enkel glas te classificeren als een gebrek aan de woning, zodat verhuurders verplicht worden om het te vervangen.

De Jonge heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat een snelle verduurzaming van (huur)woningen van belang is. Om specifiek enkel glas te verduurzamen, zou het vervangen van enkel glas prioriteit moeten krijgen boven de huidige integrale verduurzamingsaanpak. Dit is praktisch en financieel niet haalbaar, volgens De Jonge. Hij is voor verduurzaming en tegen de vermindering van enkel glas in huurwoningen en verwacht dat het beleid uiteindelijk zal leiden tot een versnelling van verduurzaming. Dus hoewel hij enkel glas niet kan prioriteren, zal het beleid uiteindelijk een significante vermindering van enkel glas in huurwoningen.

De woordvoerder van wethouder Pels voegt toe: ‘Als het gaat om het aspect van enkel glas begrijpen we het streven naar een integrale aanpak, maar door enkel glas te bestempelen als een gebrek krijgen huiseigenaren een effectieve prikkel om hier direct mee aan de slag te gaan. De uitspraak van de rechter geeft ons een steun in de rug; we hopen dat de minister in elk geval enkel glas snel erkent als een gebrek aan een woning’.