Recensies: kunstenaar en criticus in dialoog

Recensies zijn al decennialang een integraal onderdeel van de journalistiek, waarbij boeken, films, restaurants, kunst en theater regelmatig onder de loep worden genomen. Deze subjectieve beoordelingen wijken af van de norm binnen de journalistiek. Maar wie zijn de critici, en welke impact hebben zij op de onderwerpen die zij beoordelen?

Deze podcast creëert een dialoog tussen de pen en het podium. Herien Wensink, chef kunst en theaterrecensent bij de Volkskrant, en Rosa Abreuk, actrice, theatermaker en zangeres, gaan in gesprek over de rol en invloed van recensies. Wat kenmerkt een deskundige recensent? Hoe verhouden recensenten uit verschillende domeinen, zoals kunst, film en theater, zich tot de werelden die ze beoordelen? En in welke mate dienen critici zich bewust te zijn van hun invloed op de kunstwereld?