Podcast | Het Museumkwartier

Het is 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Geen punt, maar een komma noemde Minister-President Mark Rutte de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Om dit donkere verleden van ons land te herinneren en herdenken krijgt Nederland een Nationaal Slavernijmuseum, in Amsterdam. De aanloop naar dat museum is een flinke klus, want hoe zorg […]

Gratis schoollunches zijn broodnodig

Sinds de stijgende energieprijzen en opgelopen inflatie kampen steeds meer gezinnen met financiële problemen. Huishoudens moeten daardoor bezuinigen op hun uitgaven. Dit is ook terug te zien in de klas. Steeds meer kinderen gaan zonder eten naar school. Daarom krijgen zij gratis schoollunches.

Het Voorleesontbijt: een wapen tegen taalachterstanden

De kinderen van groep twee van de 14e Montessorischool in Amsterdam begonnen vanochtend hun dag met het Voorleesontbijt. Milouska Meulens las voor uit het prentenboek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’. Met het Voorleesontbijt worden de Nationale Voorleesdagen afgetrapt.

De VOC-zaal: het koloniale geheim van de UvA

Afgelopen donderdag vond het openingssymposium van de Dekoloniale Dialogen plaats in de VOC-zaal van het Bushuis van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De afgelopen jaren groeide het ongemak onder medewerkers en studenten van de UvA over de manier waarop het koloniale verleden van Amsterdam in de zaal wordt gerepresenteerd.