Het Voorleesontbijt: een wapen tegen taalachterstanden

De kinderen van groep twee van de 14e Montessorischool in Amsterdam begonnen vanochtend hun dag met het Voorleesontbijt. Milouska Meulens las voor uit het prentenboek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’. Met het Voorleesontbijt worden de Nationale Voorleesdagen afgetrapt. De campagne is een project van Stichting Lezen en heeft als doel het stimuleren van voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar oud, om zo woordenschat, spelling en tekstbegrip te bevorderen. Dat voorlezen belangrijk is blijkt uit de cijfers: van de kinderen die niet worden voorgelezen heeft slechts dertig procent een voldoende woordenschat. En van de kinderen die wel worden voorgelezen is dit zeventig procent. Lezen doet er dus toe.