Gratis schoollunches zijn broodnodig

Sinds de stijgende energieprijzen en opgelopen inflatie kampen steeds meer gezinnen met financiële problemen. Huishoudens moeten daardoor bezuinigen op hun uitgaven. Dit is ook terug te zien in de klas. Steeds meer kinderen gaan zonder eten naar school. Tot aan, in ieder geval, de krokusvakantie krijgen 51 Amsterdamse basisscholen daarom geld beschikbaar voor gratis schoollunches. Aan een lange termijn beleid voor deze lunches wordt nog gewerkt.