Interview met rector magnificus UvA onderbroken door anti-Shell protest studenten

Een openbaar interview met rector magnificus Peter Paul Verbeek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) werd woensdag onderbroken door de protesterende groep studenten UvA Rebellion. De studenten, die eerder ook het Binnengasthuis bezetten, vroegen de rector opnieuw om de samenwerking met energiebedrijf Shell te verbreken. Tijdens het interview op de Roeterseilandcampus riepen zij leuzen door Verbeeks antwoorden heen. Ook werden spandoeken opgehangen en werd een toneelspel opgevoerd waarin Verbeek ‘als pop werd bespeeld’ door Shell.

Het doel van het interview, georganiseerd door interviewplatform Room For Discussion (RvD), was om met Verbeek in gesprek te gaan over problemen waar de universiteit mee kampt. Studenten van UvA Rebellion hadden echter andere plannen. Elke keer wanneer de rector sprak over te toekomst of idealen van de universiteit, staken zij vanuit het publiek handpoppen omhoog, gemaakt van sokken. Deze zouden symboliseren dat Verbeek Shells ‘handpop’ is. Later werd deze vergelijking ook uitgebeeld door twee studenten met maskers, één met een Shelllogo en één met het gezicht van Verbeek. De neppe Verbeek werd met touwen als een marionet bestuurd door de student met het Shellmasker.

In de vragenronde voor het publiek verweten de studenten de rector het feit dat de politie was ingeschakeld om de bezetting van het Binnengasthuis te beëindigen. Ook vroegen zij opnieuw waarom de UvA de banden met Shell niet verbreekt. Verbeek bleef tijdens het protest rustig zitten en probeerde op de vragen van de studenten in te gaan. De interviewers van RvD deden enkele pogingen het interview weer op de rails te krijgen, maar werden meerdere malen onderbroken door studenten die leuzen als ‘Cut the ties’ scandeerden.

PPverbeek3
Studenten protesteren met behulp van een poppenspel

Julius Dullaert

Ontevredenheid

De studenten van UvA Rebellion zijn ontevreden over een aantal onderzoeksprojecten van de UvA die gefinancierd worden door Shell. Zij stellen dat de samenwerking tussen de universiteit en het energiebedrijf onwenselijk is omdat Shell mensenrechten schendt en grootschalig gebruik maakt van fossiele brandstoffen, wat het klimaat schaadt. De groep bezette het Binnengasthuis om aandacht hiervoor te vragen en werd door de politie uitgezet.

Het college van bestuur (CvB) van de universiteit stelt dat Shell alleen meebetaalt aan enkele onderzoeksprojecten die duurzaamheid bevorderen, waarin de onderzoekers onafhankelijkheid blijven behouden. Zij ontkennen dat Shell enige wijze van invloed op de UvA uitoefent.

Vergroot

PPverbeek-scaled
Studenten steken handpoppen in de lucht

Julius Dullaert