Hoe onafhankelijk is de commissie die erfpacht bepaalt?

Heeft de gemeente meegeschreven aan een rapport dat onafhankelijk de grondwaarde van honderdduizenden woningen moest bepalen? Laurens Lochtenberg, bestuurslid van de Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging (AMEV), stelt van wel. Ook raadsleden maken zich zorgen over het gebrek aan openbare informatie over erfpacht in Amsterdam.

Dossier erfpacht: Wie gelooft er nog wél in?

De inspraakperiode voor het voorstel eeuwigdurende erfpacht van VVD wethouder Eric van der Burg is bijna afgelopen. Deze inspraakperiode staat in het teken van veel demonstraties, boze erfpachters, ontevreden politieke partijen en belangenorganisaties. Het lijkt erop dat niemand geheel tevreden is met dit voorstel, zelfs de eigen partij van de wethouder niet. Hoe kan het […]

34 insprekers laken overstapregeling eeuwigdurende erfpacht

Vierendertig erfpachters maakten gebruik van hun recht op inspraak tijdens de Commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van vandaag. De overgangsregeling naar eeuwigdurende erfpacht ligt tot 19 februari ter inspraak, maar de gemeenteraadspartijen namen, onder aanvoering van CDA-raadslid Diederik Boomsma, een voorschot op de aanstaande besprekingen. Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) gaf nog geen inhoudelijke […]

Bezorgde burgers massaal in protest tegen erfpacht

Ze voelen zich niet gehoord, de honderden erfpachters die zich dinsdagavond bij de Stopera verzamelden om te demonstreren tegen de overgangsregeling naar eeuwigdurende erfpacht. Niet zozeer boosheid voert de boventoon tijdens het protest. Onmacht en angst overheersen.

Stap over of ik schiet

“Ik ben ready,” antwoordt wethouder Eric van der Burg (VVD) desgevraagd terwijl hij zich richting de tweede verdieping van Pakhuis de Zwijger begeeft. Vanavond vindt hier de 89e editie van Talk of the Town plaats, een talkshow met deskundigen, politici en burgers over recente stedelijke ontwikkelingen. Niets laat zich op dit moment zo letterlijk naar […]

Burgers bijten van zich af in discussie eeuwigdurende erfpacht

Amsterdammers met een huis in erfpacht verwijten de gemeente Amsterdam geen rekening te houden met de belangen van huizenbezitters. Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van woensdag 18 januari maakten twee erfpachters gebruik van hun inspraakrecht. Dit leidde tot een verhitte sfeer.

"Als je in Amsterdam een huis koopt, bezit je een stukje papier"

Je koopt een huis, maar de grond waarop het staat is niet van jou. In Amsterdam is het de normaalste zaak van de wereld. Meer dan 190.000 Amsterdamse woningen vallen onder het zogeheten erfpachtstelsel. De gemeente gooit de erfpachtregeling op de schop, en dat leidt tot veel commotie.