Burgers bijten van zich af in discussie eeuwigdurende erfpacht

Amsterdammers met een huis in erfpacht verwijten de gemeente Amsterdam geen rekening te houden met de belangen van huizenbezitters. Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van woensdag 18 januari maakten twee erfpachters gebruik van hun inspraakrecht. Dit leidde tot een verhitte sfeer.

Een “erfpachtmisbaksel”, zo noemde inspreker Muller de overgangsregeling omtrent eeuwigdurende erfpacht die de gemeente Amsterdam erfpachters voorschotelt. Nog een maand ligt de overgangsregeling ter inspraak. En dat is maar goed ook, want volgens Muller is de overgangsregeling opgesteld zonder enige vorm van hoor en wederhoor met betrokken burgers. In het plan is uitsluitend rekening gehouden met de financiële belangen van de gemeente, aldus Muller.

Inspreker Jan Schrijver, een bekend gezicht in de discussie omtrent erfpacht, ging een stap verder met zijn betoog tegen het plan van de gemeente. Volgens hem stelt wethouder Eric van der Burg (VVD) zich hetzelfde op ten opzichte van erfpachters als de gemeente Amsterdam dat deed na de Tweede Wereldoorlog, toen zij Joden die terugkeerden uit kampen niet-betaalde erfpacht in rekening bracht. Die vergelijking schoot Van der Burg in het verkeerde keelgat.

PvdA-raadslid Carolien de Heer noemde de vergelijking “niet kiesch” en spoorde Schrijver aan deze terug te nemen. Schrijver antwoordde dat het hem niet zozeer is te doen om het voorbeeld op zich, maar om de mentaliteit van de wethouder. In een e-mail aan Van der Burg zou Schrijver later zijn woorden gedeeltelijk hebben teruggenomen.

Op advies van Jorrit Nuijens (GroenLinks) werd de vergadering enkele minuten geschorst.

Na een discussie tussen Nuijens en Van der Burg, later tijdens de commissievergadering, liepen de emoties nogmaals hoog op. Van der Burg verliet boos de vergadering, waarna deze werd afgebroken.

De strijd tegen de gemeentelijke plannen omtrent eeuwigdurende erfpacht woedt in alle hevigheid. Het argument dat de gemeente niet luistert naar haar burgers keert alsmaar terug.

Boze erfpachters bezochten afgelopen dinsdag onaangekondigd de nieuwjaarsborrel van VVD Amsterdam om persoonlijk verhaal te halen bij wethouder Van der Burg. NAPnieuws was erbij en maakte de volgende videoreportage.