Kamervragen over UvA-onderzoek naar vrouwen in IS-gebied

Het CDA en de PVV hebben woensdag in de Tweede Kamer vragen gesteld over het onderzoek van UvA-wetenschappers Annelies Moors en Martijn de Koning. Het onderzoek kwam in opspraak nadat NRC Handelsblad de integriteit van junior onderzoeker Navest in twijfel trok. Het onderzoek richt zich op Nederlandse en Belgische vrouwen in IS-gebied.  

Volgens de krant uitte de junior onderzoeker onder pseudoniem haar steun voor de gewelddadige jihad. Als gevolg daarvan zou de objectiviteit van een deel van de onderzoeksresultaten in het geding zijn. Eén van de conclusies van het onderzoek luidt dat vrouwen in het kalifaat zich vooral met huishoudelijke taken bezighouden. Volgens NRC kan het onderzoek voordelig uitpakken voor vrouwen die terugkomen uit IS-gebied. De junior onderzoeker heeft in een reactie laten weten niet te sympathiseren met de gewapende jihad.

De Graaf en Beertema (PVV) stelden kamervragen aan de ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA), Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD). Ze wilden onder andere weten wat de ministers gaan doen om “dit soort anti-wetenschappelijk en jihadbevorderend misbruik van ons onderwijs een halt toe te roepen”.

Het CDA stuurde daarnaast aan op de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging van de junior onderzoeker, die zich positief uitgelaten zou hebben over Syriëgangers. Ook stellen CDA-leden Rog en Van Toorenburg vragen over de handelswijze van de UvA. De universiteit zou zich verschuilen achter de verklaring dat zij geen uitspraken doet over het privéleven van haar onderzoekers.

“Het staat mensen in het parlement vrij om vragen te stellen”, reageert Moors, hoogleraar hedendaagse moslimsamenlevingen aan de UvA en mede-auteur van het onderzoek. Moors voegde aan de verklaring van de UvA toe dat ze geen enkele aanleiding ziet om aan te nemen dat de junior onderzoeker IS zou steunen.

Volgens hoogleraar Moors toonde de junior onderzoeker tijdens de studie geen enkele schijn van vooringenomenheid. Ook stond ze zeer kritisch tegenover uitspraken van vrouwen die zich in IS-gebied bevonden.

De UvA heeft laten weten het onderzoek onder de loep te nemen. Volgens een woordvoerder wordt momenteel een team van deskundigen samengesteld die zich over de studie gaan buigen.