Straub: subsidie en vergunning intrekken bij discriminatie

Jerry Straub, woordvoerder Integratie en Diversiteit van de PvdA, wil geen subsidie meer toekennen aan organisaties die discrimineren.

AMSTERDAM – 16 jan.  PvdA-woordvoerder Jerry Straub (48) wil geen subsidies of vergunningen meer toekennen aan instanties en personen die discrimineren. Organisaties en bedrijven waarmee de gemeente samenwerkt, moeten over een diversiteitsbeleid beschikken. Een taxichauffeur die discriminerende opmerkingen maakt: vergunning afpakken. Een filmtheater dat geen diverse organisatie heeft: subsidie intrekken.

Waarom wilt u de subsidieverstrekking afhankelijk maken van het diversiteitsbeleid van een organisatie?
‘Vorig jaar verscheen in opdracht van de gemeente het rapport van de Universiteit van Amsterdam Als ze maar van me afblijven over het geweld tegen homo’s in Amsterdam. Er komt in het rapport naar voren dat een aantal instanties, waaronder scholen, niet wilde meewerken aan het onderzoek. Dat is verbijsterend.
“Hallo”, denk ik dan, “er is een probleem en je geeft niet thuis. We proberen dit probleem op te lossen en jij zegt dat je het probleem ook heel erg vindt, maar je doet er niks aan.”
Daar moet een sanctie op. Namelijk dat als je niet meewerkt, je geen subsidie meer ontvangt. Als de gemeente een samenwerking aangaat met een instantie, moeten we een paragraaf opnemen in het contract waarin we de organisatie verplichten actief beleid te voeren tegen discriminatie en er een diversiteitsbeleid op na te houden.’

Wat moet er in zo’n diversiteitsbeleid staan?
‘Je moet het zien als contract compliance. Dit houdt in dat bedrijven aan sociale voorwaarden moeten voldoen om een opdracht, subsidie of vergunning van de gemeente te kunnen krijgen.
Jij wilt mijn Noord-Zuidlijn bouwen. Prima, maar heb jij wel voldoende diversiteit binnen je bedrijf?’

Dus u wilt instanties geen subsidie en bedrijven geen opdrachten meer geven als ze niet divers zijn?
‘Precies, dat bedoel ik met contract compliance. Ik vind het jammer dat we het zo moeten doen. We hadden gedacht dat het zich vanzelf zou oplossen, maar dat is niet zo. Dus dan moet je instrumenten inzetten waarmee je het wel voor elkaar krijgt. Dat vereist moed.’

En hier is uw partij het mee eens?
‘Ik ben blij met de resolutie van PvdA-voorzitter Liliane Ploumen. Het is een opsteker voor iedereen om vanuit gelijkwaardigheid te werken aan participatie, diversiteit en emancipatie.
Ik geloof in diversiteit en discriminatiebestrijding. Diversiteit moet je zien als kapitaal. Stel, je hebt een broodjeszaak in Zuidoost en verkoopt alleen broodjes kaas. Dan kun je daar redelijk van leven. Als je naast die broodjes kaas ook broodjes bakkeljauw en zoutvlees zou verkopen, krijg je meer omzet. Maar dan moet je wel iemand in de keuken hebben die dat kan maken.
Hetzelfde geldt voor het bereiken van gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Als je het hebt over het feit dat zoveel Marokkaanse jongens niet worden bereikt, dan heeft dat te maken met gebrekkige diversiteit in organisaties en bedrijven. Er moeten mensen van dezelfde cultuur werken die die jongens wel kunnen bereiken.
Kijk naar de politie. Die heeft diversiteit binnen haar organisatie nodig om haar dienstverlening te kunnen legitimeren. De politie is dan wel geen winstgerichte organisatie, maar onder meer de aangiftebereidheid kan worden vergroot door de personeelsbestanden diverser te laten zijn.’

Ontstaat niet het gevaar dat organisaties en bedrijven allochtonen gaan voortrekken?
‘Kijk, we hebben het over achterstandsbestrijding. Je ziet dat de werkloosheid onder sommige bevolkingsgroepen vele malen hoger is dan onder Nederlanders. Dat is al heel lang zo. Als je uitlegt dat er maatregelen nodig zijn om die achterstandsgroepen te laten participeren wordt dat al snel gezien als bevoordeling. Idioot, als je daar over nadenkt. Want daarmee zeg je eigenlijk “laat maar lekker zitten, we gaan helemaal niet aan achterstandsbestrijding doen.” Die gedachte, die opvatting, blokkeert vooruitgang. Dat kan niet.’

Reacties zijn gesloten