Geen steun voor diversiteitsbeleid PvdA’er

AMSTERDAM- 20 jan. Coalitiepartner GroenLinks en de oppositiepartijen VVD, CDA en SP uit de Amsterdamse gemeenteraad zien geen brood in de diversiteitsplannen van Jerry Straub (PvdA). De woordvoerder Diversiteit en Integratie stelde vorige week in deze krant dat diversiteit binnen organisaties een bepalende rol moet spelen bij het toekennen van subsidie en opdrachten door de gemeente.


In het interview zei Straub dat de gemeente Amsterdam geen subsidies of vergunningen moet toekennen aan instanties en personen die discrimineren. Daarnaast moet het personeelsbestand van organisaties en bedrijven waarmee de gemeente samenwerkt een betere afspiegeling vormen van de samenleving. Het gemeenteraadslid wil organisaties contractueel verplichten actief beleid te voeren tegen discriminatie en er een diversiteitsbeleid op na te houden.

Fenna Ulichki (GroenLinks) vindt het voorstel van Straub ‘een stap te ver’. Ze wil het diversiteitsbeleid van bedrijven en instanties op minder dwingende wijze verbeteren. Bovendien vindt Ulichki dat de gemeente eerst zelf het goede voorbeeld moet geven. In plaats van dwang vindt Ulichki het beter om instanties te overtuigen hun personeelssamenstelling te veranderen.

Robert Flos (VVD) vindt dat Straub ‘te ver doorslaat’ omdat het afdwingen van een divers personeelsbeleid een te grote ingreep is in de eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen. Wel voelt Flos veel voor hard ingrijpen bij discriminatie. Als voorbeeld noemt hij het afpakken van vergunningen van discotheken die bij hun deurbeleid discrimineren.

De SP vindt het streven van Straub lovenswaardig, maar ziet niet in hoe het in de praktijk moet werken. Het CDA stelt heel erg prijs op diversiteitsbeleid, maar vindt dat bij aanbestedingen van de gemeente kwaliteit en kosten de boventoon moeten voeren. De woordvoerder diversiteit van D66 was niet bereikbaar voor commentaar.