Te weinig geld voor lege kamers verzorgingstehuizen

AMSTERDAM – 16 jan. De Amsterdamse organisaties voor ouderenzorg Cordaan en Amsta vinden dat ze vanaf 2010 te weinig geld krijgen voor leegstaande kamers in verpleeg- en verzorgingstehuizen. De nieuwe regeling benadeelt met name verzorgingstehuizen, aldus Cordaan en Amsta.

Verzorgingstehuizen krijgen vanaf januari 2010 per lege kamer maximaal dertien dagen een vergoeding van 55 euro per dag. Nu krijgen verzorgingstehuizen nog voor dertig dagen een kostendekkende vergoeding van ongeveer 85 euro per dag. Verpleeghuizen krijgen op het moment geen vergoeding voor een lege kamer. Door de nieuwe regeling neemt de druk op familie toe om een kamer sneller leeg te maken voor de volgende patiënt, vrezen brancheorganisatie ActiZ en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Zij kwamen daarom vorige week overeen dat de familie zeven dagen de tijd moet krijgen om een kamer leeg te halen. De instelling heeft daarna nog zes dagen om een kamer in orde te maken voor een nieuwe bewoner.

Cordaan heeft veertien verpleeg- en verzorgingstehuizen onder zich en Amsta elf. Cordaan en Amsta zeggen dat het ‘moeilijk’ is om de richtlijn van ActiZ en LOC consequent toe te passen, omdat ze rekening moeten houden met het verdriet van de nabestaanden. Door het naleven van de richtlijn zullen Cordaan en Amsta honderd euro per dag verlies maken op een verpleeghuiskamer. Een lege kamer in een verzorgingstehuis leidt tot een verlies van dertig euro per dag.

De nieuwe regeling is een gevolg van de gefaseerde invoering van de zogenaamde zorgzwaartepakketten. Het is de bedoeling dat instellingen voor ouderenzorg vanaf 2010 een vergoeding krijgen, die is gebaseerd op het aantal patiënten. Hoe meer zorg een patiënt nodig heeft, hoe meer geld een instelling krijgt. Amsta vindt dat een sympathiek idee. In de praktijk mogen de organisaties voor ouderenzorg van Den Haag echter geen verlies maken. Door het invoeren van zorgzwaartepakketten in de huidige vorm ‘kan de zorg onder druk komen te staan’, zo vindt Amsta.

Een woordvoerder van staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) wil niet reageren op de risico’s voor de zorg die de invoering van zorgzwaartepakketten mogelijk met zich meebrengen. ‘We gaan geen discussie in de media voeren.’