'Haven blijft met spullen zitten'

Haven AmsterdamDe haven staat voor dynamiek en noeste arbeid. Maar op een dinsdagochtend in crisistijd is het er opvallend rustig.


AMSTERDAM – 23 jan. Goed nieuws in crisistijd, althans zo lijkt het: de Amsterdamse haven maakte vorig jaar een flinke groei door. Uit voorlopige cijfers bleek de overslag in 2008 met zeven procent toegenomen te zijn tot 72,4 miljoen ton. Een rondleiding door de haven geeft een aanzienlijk minder rooskleurig beeld. Volgens persvoorlichter van de Haven Amsterdam Ab van der Neut is het stil op het water. Er is vanochtend geen zeeschip te bekennen. ‘En dat is een slecht teken’.

De voorraden van distributeurs zijn groot. De Koopman terminal verzorgt opslag en overslag voor de automobielindustrie en heeft scheepvaartverbindingen met alle regio’s van de wereld. Tienduizenden gloednieuwe auto’s staan klaar voor distributie, er lijkt geen plekje meer vrij te zijn. Iets verderop, voor de deur van Hitachi, een producent van onder meer bouw- en mijnapparatuur, staan ontelbaar veel oranje graafmachines, kranen en hoogwerkers opgesteld. Ook klaar om te worden verscheept naar het achterland. Van der Neut vindt de enorme voorraad in de haven ‘opvallend’ en ’tekenend voor de malaise.’ Ook bij de containeroverslag van Ceres is het rustig. Vrachtwagens om de containers op te pikken zijn nergens te bekennen.

‘Ze blijven met hun spullen zitten’, beaamt Reyn Aarts, senior beleidsmedewerker bij ondernemersvereniging regio Amsterdam (ORAM). De vereniging vertgenwoordigt veel ondernemers uit de hoofdstedelijke havens. ‘De handelstromen komen tot stilstand doordat er wereldwijd sprake is van vraaguitstel’, zegt Aarts. De belangrijkste oorzaak is volgens hem de voorzichtigheid waarmee banken krediet verstrekken op dit moment. ‘De garantieregeling van tweehonderd miljard van minister van Financiën Bos (PvdA) drijft de vraag hopelijk weer op.’ Met de regeling moet het onderlinge wantrouwen tussen banken afnemen, waardoor zij weer krediet gaan verlenen aan particulieren en bedrijven.

De automobiel- en metaalsector van de haven worden het hardst getroffen. ‘Andere handelsstromen worden minder geraakt door de crisis. De kolenoverslag naar Duitse kolencentrales gaat gewoon door, de energiebehoefte daar neemt niet af. De Rotterdamse kolenoverslag is daarentegen vooral bestemd voor de staalindustrie. Daar vallen dus hardere klappen’. Van massaontslagen zal in de Amsterdamse haven voorlopig geen sprake zijn volgens Aarts. ‘Wel zullen we de aankomende maanden moeten afwachten welke kant het op gaat’.