Omroep Piep schrijft tienduizendste lid in

AMSTERDAM, 30 jan. – Omroep Piep heeft deze week zijn tienduizendste lid ingeschreven. Dat zegt secretaris Maarten Reesink van de omroep, die vanaf dit jaar programma´s wil uitzenden over dieren. Nieuwe omroepen moeten voor 1 april minstens vijftigduizend leden hebben om minstens vijf jaar op de publieke radio- en tv-zenders te mogen uitzenden.

Minister Plasterk (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet vanaf april beoordelen of de negen kandidaat-omroepen, waaronder Piep, op tijd aan de aan de eisen voldoen. Behalve op het aantal leden toetst Plasterk de omroepen op inhoud en achterban. De omroepen moeten uiteenlopende programma’s aanbieden en een culturele, maatschappelijke of geestelijke stroming in de maatschappij vertegenwoordigen. De zendtijd voor nieuw toegetreden publieke omroepen bedraagt 100 uur televisie en 450 uur radio per jaar. Op dit moment zijn er 22 publieke omroepen.

Karen Soeters, voorzitter van Omroep Piep en directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Dieren, vindt dat er voldoende achterban is voor een omroep met programma’s over dieren. Als voorbeeld voor een mogelijk tv-programma voor Omroep Piep noemt Soeters een versie van het kinderprogramma Tik Tak voor dieren. ‘Veel dieren zitten ook graag voor de tv. Dit zouden we een keer per maand kunnen uitzenden’, zegt Soeters. De omroep wil verder een nieuwsbulletin over dier, natuur en milieu uitzenden. Actualiteit rond dieren is er genoeg, zegt Soeters. ‘Door de economische crisis kunnen veel gezinnen hun huisdieren niet meer onderhouden. Sommige asielen zitten overvol.’ Verder wil Omroep Piep dierenprogramma’s voor jongeren en grote thema-avonden over dieren uitzenden.

In de komende weken verzendt Omroep Piep tussen de vierhonderd- en vijfhonderdduizend brieven aan een tiental natuur- en milieuorganisaties, zoals Proefdiervrij en Bont voor Dieren. Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor het komend jaar 5,73 euro. Leden van de organisaties kunnen ervoor kiezen om van het lidmaatschapsgeld vier euro terug te laten boeken aan de natuurorganisatie waar ze al lid van zijn. ´Op deze manier hebben we de natuurorganisaties kunnen overtuigen om hun adressenbestand voor ons beschikbaar te stellen´, zegt Reesink, docent Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Reclamemaker Erik Kruize van Roorda Reclame, een van de bestuursleden van Piep, plaatst vanaf deze week promotiefilmpjes voor de omroep op YouTube.

Hotelondernemer Irene Visser, de belangrijkste financier van Omroep Piep, verwacht dat Omroep Piep op tijd vijftigduizend leden heeft. ‘Ik ken Karen Soeters van de Partij voor de Dieren, die ik ook ondersteun. Ze is zeer gedreven. Ik heb me met de campagne en de programmering niet bemoeid. Omroep Piep heeft het geld van Visser tot nu toe vooral besteed aan spotjes op Radio 1.