Pianobar Maxim dicht

Alley Piano
Image by Brian Warren via Flickr

Amsterdam- Pianobar Maxim aan de Leidsekruisstraat wordt verkocht. De pianobar werd al in oktober 2007 failliet verklaard. Het is niet gelukt om een doorstart te bewerkstelligen. Eigenaar Frans de Vries ziet het somber in. “We gaan nog wel een tijdje door, maar erg rooskleurig is het niet.” De curator wil geen uitspraken doen over de stand van zaken.

De lokale televisiezender AT5 heeft ten onrechte gemeld dat de op handen zijnde sluiting het gevolg is van de economische crisis. De Vries zegt daarover “We hebben altijd winst gemaakt en doen dat nog steeds. Ik ben bij verstek veroordeeld tot faillissement vanwege een schuld van slechts €19.000.” De pianobar kwam volgens de Vries in de problemen vanwege een grootschalige verbouwing.

In de pianobar wordt zeven dagen per week live entertainment aangeboden. Elke maand speelt er een andere pianist. Voorlopig is pianobar Maxim nog elke avond vanaf 21:00 te bezoeken.

Reblog this post [with Zemanta]