Voorlopig nog geen broedplaatsen op de Zuidas

broedplaatsAMSTERDAM, 20 feb. – Het duurt nog even voordat er broedplaatsen voor kunstenaars op de Zuidas komen. Het Bureau Broedplaatsen van de gemeente is in gesprek met projectbureau Zuidas over de leegstaande kantoren in het Vivaldigebied. Deze kantoren kunnen veertig tot vijftig ateliers opleveren. Andere partijen die leegstaande kantoren of bouwgrond bezitten zijn vooralsnog niet geïnteresseerd om hun grond beschikbaar te stellen voor ateliers.

Bureau Broedplaatsen is onderdeel van de gemeente Amsterdam. Zij heeft tot taak meer betaalbare ateliers en werkruimtes voor groepen kunstenaars in Amsterdam te creëren. Inmiddels zijn er in dertien van de vijftien stadsdelen in totaal vijftig broedplaatsen gerealiseerd of in ontwikkeling. De broedplaatsen worden beheerd door organisaties die Bureau Broedplaatsen opricht. Zo behartigt Urban Resort de belangen van vastgoedhandelaar en kunstenaars in het oude Volkskrant-gebouw. De vastgoedhandelaar bood in 2007 tienduizend vierkante meter ruimte aan voor een schappelijk prijsje. Urban Resort selecteerde een groep kunstenaars en zorgt dat zij huur betalen.

‘Urban Resort zou ook kunnen bemiddelen op de Zuidas’, zegt Jaap Schoufour van Bureau Broedplaatsen. Hij sprak met verschillende marktpartijen op de Zuidas, waaronder ING Real Estate. De markt houdt een samenwerking met kunstenaars tot nu toe af. Volgens Schoufour komt dat doordat de vastgoedhandelaren vinden dat de kunstenaars niet bij de Zuidas passen. ‘Jammer’, vindt Schoufour. ‘Sjiek en sjofel door elkaar, dat hoort bij Amsterdam. De Zuidas heeft de ambitie een divers stedelijk gebied te worden en daar horen mijns inziens startende creatievellingen bij.’

Justin Bennett woonde afgelopen zomer als artist in residence op de Zuidas via Stichting Virtueel Museum Zuidas. De stichting is door een werkgroep van de gemeente aangesteld om het gewenste kunstklimaat tot stand te brengen. Bennett: ‘Het Virtueel Museum heeft naast het Beatrixpark een ‘vrije ruimte’ gecreëerd. Het functioneert goed, maar het is te ver verwijderd van de macht. Daarmee bedoel ik het WTC-gebouw en het projectbureau Zuidas.’

Kunstenaars op de Zuidas krijgen het volgens Bennett moeilijk. ‘Een creatieve stad wordt gemaakt door de mensen die daar wonen, werken en spelen. Op de Zuidas zit een kunstacademie, maar het zou mij verbazen als studenten ook daadwerkelijk in de wijk gaan wonen, laat staan uitgaan. Creatieve mensen zijn flexibele arbeidskrachten en daarom meestal slecht betaald. Ze zoeken comfortabele, goedkope woon- en werkruimte in levendige buurten waar van alles te doen is, en waar ze het gevoel hebben dat ze meedoen met de buurt. Dan moeten de zakenlui dus wel openstaan voor ons.’