Studentenwoningen Oud-Zuid niet op tijd klaar

AmsterdamDe 276 studentenwoningen die voor september 2010 gepland zijn aan de Anthony Fokkerweg, zullen niet op tijd klaar zijn. Dit komt onder andere doordat Het Nederlandse Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) bezwaar gaat maken tegen de vergunning die het stadsdeel Oud-Zuid daarvoor wil verlenen.

William de Wever, projectleider van het stadsdeel en verantwoordelijk voor het realiseren van de studentenwoningen zegt hierover: “Als er helemaal geen bezwaren  komen tegen de vergunning is er nog een heel kleine kans dat het er in september staat.” Met het aangekondigde bezwaar van het NLR is dat dus uitgesloten.

Het gaat om containerwoningen die vanuit de HouthavenHout in stadsdeel Westerpark verplaatst moeten worden, omdat de vergunning daar in september afloopt. Deze vergunning werd in 2009 al met een jaar verlengd. In de Houthaven staan nu 715 containerwoningen, waarvan de helft wordt verdeeld over tijdelijke locaties op Zeeburgereiland en aan de Anthony Fokkerweg.

Containerwoningen in de Houthaven. Image by: Flickr - Moosterbroek.
Containerwoningen in de Houthaven. Image by: Flickr - Moosterbroek.

Doordat het NLR bezwaar zal maken tegen de vergunning is het zeker dat de containers niet op tijd klaar zullen zijn. Hoofd Juridische zaken van het NLR Hidzer Gorter zegt hierover: “Wij zijn niet blij met woningen in een gebied dat bestemd is voor bedrijven. Wij willen niet beknot worden in onze activiteiten, omdat we opeens vlakbij woningen staan en daarom overlast veroorzaken.”

Dat de procedure voor de verplaatsing naar de Anthony Fokkerweg vertraagd is, ligt volgens De Wever aan De Key. “We hadden de stukken voor de bouwaanvraag pas heel laat binnen. Daarom hebben we de vergunningsaanvraag nog niet kunnen publiceren. Pas nadat mensen hierop hebben kunnen reageren, kunnen we de vergunning verlenen. Daar kan dan ook nog bezwaar tegen komen. Er ligt nu al bezwaar tegen de kap van de bomen en struiken die nodig is voor het project.” De Key bevestigt dat er dingen mis zijn gegaan bij de bouwaanvraag. “Door miscommunicaties waren de stukken er inderdaad laat. Dat ligt deels aan ons, maar ook zonder die vertraging is het niet zeker of het was gelukt,” zegt Wim de Waard, portefeuillehouder studentenhuisvesting van woningcorporatie De Key.

De Waard zegt dat er geen studenten onverwacht op straat zullen worden gezet door de vertraging. “We werken nu alleen nog maar met tijdelijke contracten, de studenten weten dus dat het in september afgelopen is. Verder verhuren we veel aan buitenlandse studenten, die ook na maximaal een jaar weer vertrekken. Er zijn nu nog minder dan 200 studenten die mee moeten verhuizen met de containers. Zij kunnen allemaal op Zeeburgereiland terecht.”

Toch zullen er minder studentenwoningen beschikbaar zijn als het complex in Oud-Zuid niet op tijd af is. “We zullen dan proberen nog iets langer in de Houthaven te blijven,” aldus De Waard. Stadsdeel Westerpark verwacht echter niet dat dit mogelijk is. “We gaan er nu van uit dat we onze planning halen. We willen dan in 2010 de bouw van woningen voorbereiden in dit gebied. Mocht er wel een mogelijkheid zijn, dan kan er natuurlijk over gepraat worden,” meldt een woordvoerster van het stadsdeel.