In Amsterdam veel minder huisverboden dan Rotterdam

The Cost of Domestic Violence
Image by The Advocacy Project via Flickrn

Amsterdam – Er is 105 keer een huisverbod opgelegd door de gemeente Amsterdam, sinds de maatregel is ingegaan op 1 maart 2009. Dit zegt Edith Willems. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulpverlening in de periode dat het huisverbod geldt. Een huisverbod kan worden opgelegd wanneer iemand huiselijk geweld gebruikt of dreigt te gebruiken. De persoon die het verbod krijgt opgelegd, mag tien dagen het huis niet betreden en mag geen contact opnemen met de achterblijvers.

De gemeente Rotterdam heeft tot nu toe al 451 huisverboden opgelegd en waarschuwde deze week dat het geld om de huisverboden uit te voeren bijna op was. Bartho Boer, woordvoerder van Job Cohen: “Het is duidelijk dat het in Rotterdam harder en beter gaat. Wij hebben ook regelmatig contact met Rotterdam om te kijken hoe ze het huisverbod daar aan pakken en of daar lessen uit getrokken kunnen worden.”

De gemeente had erop gerekend 250 huisverboden op te leggen in 2009. Dit staat in de tussentijdse evaluatie die in september uitkwam. Boer wijt deze achterstand met name aan opstartproblemen. “Het is een nieuwe maatregel die nog goed tussen de oren moet komen van de betrokken partijen, waaronder de gemeente, de politie en de hulpverlening. Er wordt niet altijd gedacht aan de mogelijkheid een huisverbod op te leggen.”

Huisverbod en dan?

Tijdens het huisverbod wordt uitgezocht aan welke hulpverlening behoefte is. Hier zijn onder andere de maatschappelijk werkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam(SHGA), de Geestelijke Gezondheidszorg, Vangnet en Advies en Vangnet Jeugd bij betrokken. Zij moeten ervoor zorgen dat gepaste hulpverlening op gang komt. Volgens Willems kan iemand echter niet gedwongen worden om hulpverlening te accepteren. De partijen worden wel gemotiveerd om gebruik te maken van de hulpverlening. Ook wordt er altijd gekeken hoe de situatie er na zes weken en na drie maanden voorstaat. Inmiddels is aan twee personen een tweede huisverbod opgelegd.

Willems zegt dat de uitvoering van het huisverbod goed loopt. Wel leveren lange wachtlijsten voor vervolg van de hulpverlening volgens haar problemen op. Willems: “het hulpaanbod aan kinderen moet sneller opgestart kunnen worden en ook voor mensen met een verstandelijke beperking is de wachttijd voor het vervolg van de hulpverlening nog te lang. Stel dat het gewenst is, dat iemand in een begeleid wonen traject wordt geplaatst, dan kan dat een hele tijd duren. Ook voor de groep jongeren tussen 18 en 23 jaar is nog onvoldoende hulp beschikbaar.

Uit een onderzoek van de GGD bleek in november dat naar schatting, jaarlijks 12.000 volwassen Amsterdammers het slachtoffer worden van huiselijk geweld. Kinderen zijn niet meegerekend. Landelijk is er vorig jaar ruim 2000 keer een huisverbod opgelegd volgens voorlopige cijfers van het ministerie van justitie.

Reblog this post [with Zemanta]