Invoering koopzondagen heel Amsterdam uitgesteld

koopzondag1Amsterdam – Amsterdamse winkeliers kunnen op zijn vroegst pas eind februari elke zondag open zijn. Oorspronkelijk was het voorstel van de PvdA dat alle winkels in Amsterdam al per 1 februari op zondag open mogen. Maar dit plan heeft vertraging opgelopen doordat nog niet alle stadsdelen de gemeenteraad hebben laten weten wat zij van de ruimere winkeltijden vinden.

Wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) van Economische Zaken had de stadsdelen naar hun mening gevraagd voordat de gemeenteraad definitief een besluit neemt. Rogier Kortering, gemeentelijk secretaris Economische Zaken, meldt dat dit waarschijnlijk pas 17 februari zal zijn.

Op dit moment ligt de zeggenschap over de koopzondagen nog bij de afzonderlijke stadsdelen. Zij trekken lang niet allemaal voldoende toerisme aan om aan een uitzonderingsbepaling van de Winkeltijdenwet te voldoen. Volgens die bepaling mag een gemeente extra koopzondagen organiseren als er in “een deel” van de gemeente sprake is van voldoende toeristische aantrekkingskracht. Door de zeggenschap over de koopzondagen weer naar zich toe te trekken, kan de gemeente in haar geheel onder de bepaling vallen.

Vakbonden
In tegenstelling tot ondernemersorganisaties zijn de werknemersvakbonden niet blij met de komst van extra koopzondagen. FNV Bondgenoten is bang dat de druk op werknemers om in het weekend te werken, zal toenemen. Joyce Mooring, voorlichter, wijst op het risico dat de balans tussen werk en privé doorslaat naar de verkeerde kant. “De politiek heeft als taak die balans te waarborgen.”

De verruiming van de koopzondagen in Amsterdam valt ironisch genoeg samen met een inperking van de toerismebepaling van de Winkeltijdenwet door de regering. Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) ziet daarin echter geen belemmering voor de plannen van de gemeente. In september schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer dat de wetswijziging ‘geen verandering’ brengt voor de situatie in Amsterdam. Als de raad kan aantonen dat het toerisme in een deel van de stad niet speciaal voor de winkels komt en van ‘substantiële’ omvang is, is de zondagsopening in de hele stad toegestaan. Asscher gaf in een brief aan de raad al aan dat hij op die punten geen problemen verwacht.

Parkeren
Kortering ontkent dat de invoering van de koopzondag automatisch zal betekenen dat in heel Amsterdam ook op zondag parkeergeld moet worden betaald. “Dat staat er los van en zal apart moeten worden besloten. Het hangt vooral af van de drukte.”